Eindelijk nieuwe bomen langs het Schenkviaduct

Het bomenbestand langs het Schenkviaduct aan de Weteringkade verkeerde al enige jaren in deplorabele staat. Er stonden vijf dikke wegrottende boomstronken, zeven ongezonde boompjes (zwarte takjes en al jaren stagnerende groei) en slechts twee gezonde bomen. Raadslid Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij wilde weten waarom de omwonenden zo karig bedeeld waren met groen sinds er in het voorjaar van 2015 ’s nachts vijf grote bomen (populieren) gekapt zijn op de Weteringkade tussen het Weteringplein en de Pletterijstraat. Hij heeft het college om opheldering gevraagd, en naar nu al blijkt met succes. Op de valreep van het plantseizoen zijn de boomstronken en doodse zwarte boompjes verwijderd, en in plaats daarvoor 12 jonge scheuten gepland. De vragen van Wijsmuller moeten formeel nog beantwoord worden.