Peperbus verdient mooie plek in Energiekwartier

Eindelijk is het zover. De Constant Rebequestraat wordt als fietsstraat heringericht, en het plein voor de monumentale Elektriciteitsfabriek krijgt een nieuwe impuls. Op voorstel van Joris Wijsmuller zei de wethouder Erfgoed (Robert van Asten) toe om de peperbus (de bijzondere Haagse transformatorzuil) die nu nog bij de Verheeskade staat te verpieteren, een mooie plek in het Energiekwartier te geven.

Het De Constant Rebequeplein wordt na goed overleg met de buurt vergroend en het wordt groter doordat de hekken rond de fabriek (nog maar voor de helft in gebruik voor elektriciteitsproductie) worden teruggedrongen. Zo kan dit karakteristieke gebied uitgroeien tot een heerlijke verblijfsplek in het Regentessekwartier, een interessant en spannend cultureel cluster met een kunstpodium in de imposante turbinehal van de Elektriciteitsfabriek (met nu Expeditie Eisinga, een levensgrote expositie van 6 films), de DCR (broedplaats De Constant Rebecque), kunstgalerie Nest, Studio Loos en theater Zaal 3.

“Kan het ontwerp voor het plein worden aangepast om de peperbus een centrale plek voor de Elektriciteitsfabriek te geven?”, zo vroeg inspreker Louis Kanneworff zich af. Joris Wijsmuller pakte zijn vraag op, maar pleitte voor een mooie plek aan de overzijde van het water, in het Energiekwartier. Wijsmuller wees erop dat ook de hekken van de brug van de Elektriciteitsfabriek naar het Energiekwartier zullen worden verwijderd. En om deze verbinding te versterken zou het goed zijn om de peperbus – die ook als traditionele reclamezuil voor de culturele programmering kan dienen – bijvoorbeeld op het nieuwe plein voor het Magazijn te plaatsen waar nu brouwerij de Prael zit. Wethouder Robert van Asten zag dit wel voor zich en pakte deze handschoen dankbaar op.