Haagse Stadspartij vreest grotere inmenging EU bij gemeentebeleid

De Dienstenrichtlijn van de Europese Unie is bedoeld om eerlijke concurrentie in de EU te bevorderen. De richtlijn dreigt echter aanzienlijk aangescherpt te worden. Dit betekent dat gemeentes in de toekomst kunnen worden tegengewerkt door de Europese Commissie bij bijvoorbeeld het opstellen van bestemmingsplannen of andere gemeentelijke regels.

Door de wijziging zullen besluiten van de gemeente voorafgaand moeten worden gemeld en genotificeerd in plaats van achteraf. Achter deze wijziging zit een sterke lobby van multinationals en andere commerciële partijen om het beleid van overheden verder te liberaliseren en privatiseren. Peter Bos, raadslid van de Haagse Stadspartij, heeft het college gevraagd om alert te zijn op deze wijziging en er alles aan te doen om de belangen van de gemeente Den Haag veilig te stellen.
Hieronder de schriftelijke vragen: Notificatierichtlijn EU

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

In Brussel ligt het voorstel op tafel om de dienstenrichtlijn te wijzigen. Dat kan mogelijk grote gevolgen hebben voor de vrijheid van de gemeente Den Haag om eigen beleid te maken en kan de publieke zaak schaden. Het gaat om het melden (notificeren) van gemeentelijke besluiten aan de Europese Commissie, waarna deze vóór inwerkingtreding moeten worden goedgekeurd door de commissie. Deze meldingsplicht is er al, maar dreigt met het nieuwe voorstel te worden aangescherpt. Zo zouden besluiten die van groot lokaal belang zijn in strijd kunnen worden verklaard met het vrije verkeer van diensten met alle gevolgen van dienen. Op dit moment vinden er allerlei voorbereidende besprekingen plaats en uiteindelijk zal er in het Europees Parlement gestemd worden over de notificatierichtlijn.

Hierover heb ik de volgende vragen:

1. Is het college bekend met de wijziging van deze meldingsplicht (‘notificatieverplichting’) waarover momenteel wordt onderhandeld in de Europese Unie?

2. Wat is de stand van zaken en de actuele planning m.b.t. de besluitvorming hierover in de Europese Commissie?

3. Kan het college een overzicht geven welke besluiten mogelijk onder de notificatieverplichting gaan vallen en wat dat gaat betekenen?

4. Wat zijn de mogelijke gevolgen van het voorstel voor de gemeente Den Haag?

5. Wat zijn de mogelijke gevolgen van het voorstel voor de lokale Haagse samenleving?

6. Wat heeft het college tot nu toe gedaan om de belangen van de gemeente Den Haag te behartigen in deze kwestie?7. Heeft het college deze kwestie bij de VNG en/of de minister aangekaart? Zo nee, waarom niet?

Peter Bos
Haagse Stadspartij

Uw reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.