Denktank komt met integrale visie

De Haagse Stadspartij is blij dat de wethouder na alle protesten en bezwaren heeft besloten voor de Scheveningse bosjes, Waterpartij en Westbroekpark opnieuw in samenspraak met de stad een parkvisie tot stand te laten komen. De vraag is wat dit participatietraject toe gaat voegen aan de 3000 zienswijzen die ingediend zijn. Uit de zienswijzen kwam naar voren dat Hagenaars overwegend tevreden zijn met het unieke karakter van deze parken en bosjes maar wel vinden dat ze beter met elkaar verbonden moeten worden. Een overkluizing van de Teldersweg heeft daarbij de voorkeur.
In een serie stadsgesprekken (stadslabs) met 100 vertegenwoordigers per stadsdeel wordt de centrale vraag opgeworpen: Hoe kunnen we het Westbroekpark en de Scheveningse Bosjes (inclusief Waterpartij) met behoud van eigen karakter aantrekkelijk houden, aantrekkelijker maken en beter verbinden? Deze stadsgesprekken moeten leiden tot de formulering van een duidelijk afgebakende opdracht voor een nader samen te stellen denktank.
Elk stadslab kiest een afgevaardigde voor de denktank. De gemeente zorgt ervoor dat, nadat door de Stadslabs de afvaardiging is gekozen, ontbrekende belangen, deskundigheid en of competenties alsnog aan de denktank worden toegevoegd. Dit kunnen belangenbehartigers vanuit de stad zijn of experts op een of meerdere vak gebieden. De denktank wordt gevraagd een integrale visie voor de groengebieden op te stellen binnen het kader
De Haagse Stadspartij hoopt dat bij de samenstelling van de denktank ook kritische deskundigen en natuurorganisaties uitgenodigd worden. “Het belang van het groen moet het uitgangspunt zijn voor het plan,” zegt Gerwin van Vulpen raadslid van de Haagse stadspartij. “We moeten als stad deze prachtige groengebieden koesteren. Ik heb er alle vertrouwen in dat Hagenaars begrijpen dat recreatie, wandelpaden en entrees niet ten koste horen te gaan van het groen!”. Gerwin van Vulpen gaat de wethouder vragen of de raad op tijd op de hoogte wordt gesteld van de samenstelling van de denktank.

2 Responses
  1. Rob Keehnen

    Mooi, nu nog jullie eigen HSPwethouder terugfluiten. Die staat op het punt om 384 bomen te laten kappen. En waar gaat het om? Geld, geld, geld…