Day

juni 2, 2016
Scheveningse bosjes, Waterpartij en Westbroekpark

Denktank komt met integrale visie

De Haagse Stadspartij is blij dat de wethouder na alle protesten en bezwaren heeft besloten voor de Scheveningse bosjes, Waterpartij en Westbroekpark opnieuw in samenspraak met de stad een parkvisie tot stand te laten komen. De vraag is wat dit participatietraject toe gaat voegen aan de 3000 zienswijzen die ingediend zijn. Uit de zienswijzen kwam...
Lees verder
end unpaid work

Vragen over Participatieplaatsen Haeghe Groep

De raadsleden de heer Van Kent en mevrouw Van der Gaag hebben op 20 mei 2016 een brief met daarin negen vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht. Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt. De SP-fractie ontvangt...
Lees verder