Haagse Stadspartij ziet niets in miljarden voor warmterotonde

Op initiatief van raadslid Joeri Oudshoorn van de Haagse Stadspartij heeft de gemeenteraad zich op 19 mei 2016 uitgesproken over een mogelijke miljardeninvestering in het project Warmtenet/Warmterotonde van de Metropool regio Den Haag Rotterdam.

“Het project Warmtenet/Warmterotonde Cluster West dient geschrapt te worden van de lijst van cruciale c.q. prioritaire investeringsprojecten”, luidde de tekst van het aangenomen amendement van Oudshoorn. Daarmee lijkt de Haagse steun voor het project voorlopig van de baan.

Joeri Oudshoorn: “Ik ben erg blij dat Den Haag zich heeft uitgesproken tegen de warmterotonde. Het is waanzin om fossiele restwarmte rond te gaan pompen. Over 10 jaar hebben we waarschijnlijk geen kolen- en gasgestookte centrales meer en is die peperdure infrastructuur van de warmterotonde nutteloos.”

De Metropoolregio wil vele miljarden gaan investeren in een warmterotondesysteem, maar heeft nu van Den Haag te horen gekregen om hier voorlopig niet mee door te gaan. Volgens de Haagse Stadspartij leiden mogelijke investeringen in een warmterotonde uiteindelijk tot enorme kosten voor huishoudens die op dit netwerk aangesloten worden. Oudshoorn: “Het doodt de innovatie in de regio, en biedt een nieuw verdienmodel voor de fossiele haveneconomie in de Rijnmond. Als we een klimaatneutrale stad willen dan kan Den Haag hier onmogelijk in mee gaan.”

Den Haag twijfelt over het nut : “Er is geen warmte over”
AD/Haagsche Courant, 26 mei 2016

Warmterotonde: meningen over haalbaarheid zijn verdeeld

De warmterotonde vanuit Rotterdam lijkt dé oplossing voor energieproblemen. Is dat ook zo, of is het toch te mooi om waar te zijn?

De gemeente Den Haag is nog lang niet toe aan een ‘ja’ tegen de warmterotonde. Den Haag doet nog met drie andere gemeenten onderzoek naar de wenselijkheid ervan. En de uitkomst staat allerminst vast, stelt de de lokale politiek. Sterker, de Haagse raad nam vorige week een voorstel aan waarin de Metropoolregio Rotterdam Den Haag wordt opgedragen de warmterotonde te schrappen van de lijst van ‘cruciale investeringsprojecten’. ,,Afgesproken is dat Den Haag eigenstandig een besluit zal nemen over al dan niet meedoen aan dit project,” stelt de raad. Ook benadrukt een
meerderheid van de raad dat verschillende fracties nu al tegen de warmterotonde zijn. Zoals de Haagse Stadspartij: ‘In 2040 hebben we een heel andere samenleving dan nu, een zonder kolencentrales’, meent de partij. Dan liggen de leidingen er voor niets.

Toen Maya van der Steenhoven, directeur van het programmabureau Warmterotonde, onlangs in televisieprogramma Nieuwsuur naar de witte rook uit de pijp van afvalverwerkingsbedrijf AVR wees, vertelde ze dat het kokend hete restwarmte betrof dat door het bedrijf in de atmosfeer werd geloosd. ,,Dit soort pijpen zie je overal in het havengebied. Zoveel dat je er alle kassen en gebouwen in Zuid-Holland mee zou kunnen verwarmen,” zei ze enthousiast. Daarom zou er een ondergrondse pijpleiding met kokend restwater uit de Rotterdamse havenindustrie moeten komen, die de kassen
in het Westland en woningen in Delft, Den Haag en Leiden duurzaam kan verwarmen. Ofwel: de warmterotonde. Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW, rekende in hetzelfde programma voor hoe de benodigde miljarden uit de Nederlandse pensioenfondsen zouden kunnen komen en dat als de warmterotonde onverhoopt toch onvoldoende rendement mocht opleveren, de overheid zou moeten bijspringen.

Verlies

De ervaringen met een ander kokendwater netwerk van Rotterdam,WBR (Warmtebedrijf Rotterdam), zijn echter geen succes. WBR pompt water van 120 graden vanaf de verbrandingsovens van AVR door een dikke pijp naar een nieuwbouwwijk in Rotterdam. De afvalstoom uit de pijp van AVR wordt echter duur verkocht. Zo duur dat het warmtebedrijf miljoenen euro’s verlies draait en naar de rechter stapte om een lagere prijs af te dwingen. De rechter stelde hen deze maand in het ongelijk. Het 30-jarige contract is bindend. Rotterdam zal voor het verlies moeten opdraaien. Niet alleen de financiering van een warmterotonde kent haken en ogen. Ook over de techniek is discussie. Oud-hoogleraar Energievoorziening aan de TU in Delft, Rob
Kouffeld, legt uit: ,,Water van 120 graden staat onder druk. Anders is het stoom. Daar moeten de leidingen tegen bestand zijn. Ondanks isolatie verlies je heel veel warmte tijdens het transport. Het is een sprookje dat je kokend heet water, zonder grote verliezen, van Rotterdam naar Leiden kunt brengen. Over korte afstanden, een kilometer of tien, is het wel haalbaar.” Financiering vanuit pen- sioenpotten noemt hij ‘heel risicovol en onverstandig’. De afvalcentrale in Rotterdam is samen met Uniper, de kolencentrale op de Maasvlakte, genoemd als leverancier van heet water
voor de warmterotonde. ,,Prima,” riep Tweede Kamerlid Jesse Klaver van GroenLinks in Nieuwsuur. ,,Als warmte die we normaal gesproken weggooien nu via de warmterotonde bij mensen thuis kan worden afgeleverd, is dat geweldig.” Dat er overtollige warmte in de haven van Rotterdam beschikbaar zou zijn, blijkt echter een misverstand. ,,Onze warmte is absoluut niet overtollig,” zegt Marjolein Boer, woordvoerster van de afvalcentrale in Rotterdam. ,,Warmte is ons product. Wij verkopen het, net als stoom en elektriciteit. Dat er soms stoom in de lucht verdwijnt, is omdat onze
machines af en toe doorgelucht moeten worden.” De vorige maand op de Maasvlakte geopende, kolengestookte, elektriciteitscentrale Uniper geeft aan ook geen heet afvalwater over te hebben, maar desgewenst op commerciële basis wel water van iedere temperatuur aan de warmterotonde te kunnen leveren.

Victoriaans

,,Maar dat is niet duurzaam,” sluit Peter Bouwman uit ’s Gravenzande aan bij de kritiek van collegatuinder Ab van Marrewijk (Greenco). Een groep Westlandse tuinders tekende onlangs een petitie tegen de kolenwarmte. ,,Een Victoriaanse oplossing,” vindt Bouwman. ,,Westland loopt voorop in tuinbouwtechnieken. Wie wil er dan 100 jaar terug in de tijd? Tomatenkweker Ammerlaan in Pijnacker verwarmt zijn kassen met aardwarmte. Heet water dat hij over heeft, wordt naar de buren gepompt. Dát zet zoden aan de dijk. Zo is de tuinder een producent van warmte en onafhankelijk van de
tussenhandel in energie.” Maya van der Steenhoven heeft echter een groot vertrouwen in de warmterotonde. De techniek is het probleem niet, zegt de juriste. Maar er is wel bestuurlijke moed nodig om voor een grootschalig project als de rotonde te kiezen. Over de petitie tegen de kolenwarmte is ze kort. ,,Dat waren een paar tuinders. Er staan er hier meer aan de deur om te vragen wanneer ze kunnen worden aangesloten op de rotonde.” Dat de twee A4’tjes vol handtekeningen van grote kwekers als Ter Laak, Greenco, Vreugdenhil, Looye Kwekers, Beekenkamp Groep en KP Holland in
Den Haag geen indruk maakten, bevreemdt Peter Bouwman niet. ,,Tuinders worden slechts gezien als simpele afnemers, niet als de innovatieve en wereldwijd opererende ondernemers die ze zijn.”

Warmterotonde (column H. Lankester)
AD/Haagsche Courant, 28 mei 2016

Warmte van bedrijven uit de Rotterdamse haven gebruiken voor het kweken van gewassen in de Westlandse kassen. Wie kan daar tegen zijn? Restwarmte krijgt een nieuwe waardevolle functie. Dat is duurzaamheid.

Dat denkt althans de provincie Zuid-Holland die heel ambitieus een warmterotonde liet ontwikkelen. Met een groot buizensysteem moeten alle producenten en afnemers van warmte in Zuid- Holland aan elkaar worden gekoppeld. Er is alleen een probleem: restwarmte bestaat niet meer. Warm water is tegenwoordig gewoon handel. Bovendien zijn de bedrijven in de Rotterdamse haven zo efficiënt geworden dat ze hun machines harder moeten laten draaien als er ook nog restwarmte geproduceerd moet worden. De provincie wil het niet horen. Ook de dringende verklaring van een groot aantal
vooraanstaande tuinbouwbedrijven dat zij niet op de Zuid-Hollandse buizen zitten te wachten omdat zij de kassen veel efficiënter en goedkoper kunnen verwarmen, is achteloos terzijde gelegd. Dat is dom. De overheid staat aan de vooravond van een miljardeninvestering en weigert de nutteloosheid ervan in te zien. Wellicht dat Heineken de zaak kan veranderen. De bierbrouwer uit Zoeterwoude ontwikkelt zich als een van de groenste bedrijven van het land. In de wetenschap dat de consument steeds kritischer wordt, liet Heineken onlangs weten dat het geen restwarmte wil als er in Rotterdam een kolencentrale op het netwerk wordt aangesloten. Restwarmte uit een kolencentrale. Het klinkt bijna grappig. Veel duurzamer is het plan om een lapje
grond tussen spoorlijnen aan de Loolaan in Den Haag in te richten als zonnepark. Buurtbewoners kunnen straks stroom krijgen van de zonnecollectoren die daar worden neergezet. Duurzame innovaties zijn meestal maatoplossingen. Daar weten ze in het Westland en bij Heineken alles van. Nu de provincie Zuid-Holland nog.