Haagse Stadspartij pleit voor meer kwaliteit in de zorg

De Haagse Stadspartij pleit voor meer kwaliteit in de zorg. Afgelopen donderdag heeft de Haagse Stadspartij in een twee-minutendebat in de Haagse raad voorgesteld om voldoende tijd en aandacht te besteden aan degene die thuiszorg ontvangt. Daarnaast willen zij eerder kijken of de organisaties die de zorg leveren dit wel goed doen.

De Haagse Stadspartij wil dat iedereen de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft. De kwaliteit dient daarbij voorop te staan. Marktwerking in de zorg is geen goede ontwikkeling omdat hierbij alleen maar gekeken wordt naar efficiency en getallen. De Haagse Stadspartij gaat voor zorg waarbij de mensen centraal staan en de kwaliteit leidend is.


Het sociale domein is met de decentralisatie van de zorg volop in beweging. Het Rijk heeft in de transitie van de Wmo al vele beleidsinhoudelijke en budgettaire wijzigingen doorgevoerd. Daarom heeft de Haagse Stadspartij voorgesteld om de contracten voor huishoudelijke hulp en ondersteuning in de komende aanbesteding voor twee jaar en niet voor drie jaar aan te bieden. Zo kan er eerder geleerd worden van de ervaringen, kunnen er eerder verbeteringen worden doorgevoerd en kan er ingespeeld worden op nieuwe ontwikkelingen.

Raadslid Fatima Faid: “We willen dat mensen de zorg krijgen die ze nodig hebben. Mensen moeten hun vaste hulp kunnen behouden en er moet tijd zijn voor een kopje thee en een praatje. Niet kijken of het met een uurtje minder ook nog wel gaat maar de mens centraal stellen. Kwalitatief goede zorg dus!”