Den Haag op een schamele 91ste plaats op ranglijst toiletvriendelijke steden

Update: De Haagse Stadspartij heeft schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van de lage klassering van Den Haag als een van de minst toiletvriendelijke steden in Nederland. Van de honderd meegenomen steden eindigde Den Haag op de 91e plaats.

Deze klassering is het gevolg van het lage aantal openbare toiletten en de afstanden tussen deze toiletten en de (rolstoel) toegankelijkheid van deze openbare toiletten.

De Haagse Stadspartij wil graag weten hoeveel openbare toiletten de stad momenteel heeft, waar ze zich bevinden, hoeveel ervan toegankelijk zijn en hoe dit gecommuniceerd wordt met de mensen in de stad. Michel Vermeer, beleidsmedewerker van de Haagse Stadspartij, maakt zich ernstig zorgen over deze lage klassering van Den Haag: “Mensen gaan gewoon minder vaak en lang de stad in omdat er in de stad nergens toiletten te vinden zijn. Het gebruik van een toilet is een basisbehoefte, en het is verontrustend dat Den Haag deze behoefte niet kan vervullen en faciliteren voor haar inwoners. Hagenaars en Hagenezen zouden zich geen zorgen moeten maken over dergelijke basisbehoeften; dit moet en kan echt beter.”

De Haagse Stadspartij vraagt aan het college wat het huidige beleid is voor openbare toiletten in de stad, welke verdere stappen zij van plan zijn te nemen en of zij net als de Stadspartij zich hier maximaal voor in willen zetten, voor de behoeften van de inwoners van de stad.

 

Naar aanleiding van het klassement van meest toiletvriendelijke steden gemaakt door de Toiletalliantie waar Den Haag op plek 91 van de 100 klasseert heeft de Haagse Stadspartij enkele vragen met betrekking tot openbare toiletten in Den Haag

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Fatima Faïd de volgende vragen:

1. Is het college bekend met de klassering van de Toiletalliantie en de lage klassering van de gemeente Den Haag daarop?

Ja.

2. Hoe kijkt het college naar klassering van Den Haag op plek 91 van de 100 van het klassement?

Op de ranglijst van 2023 staat Den Haag op plek 91 van de 432 in het klassement. Voor een grote stad als Den Haag is dit niet de notering die we wensen.

3. Kan het college al het bestaande beleid, programma’s en initiatieven aangeven die op dit moment lopen met betrekking tot openbare toiletten in de stad?

De gemeente is aangesloten bij de Hoge Nood app. Verschillende bedrijven en organisaties kunnen het toilet openstellen en toevoegen in deze app. Naar aanleiding van het beschikbare budget ten behoeve van openbare toiletten, wordt één openbaar toegankelijke toiletunit per jaar in de openbare ruimte geplaatst.

4. Kan het college aangeven hoeveel openbare toiletten er op dit moment in Den Haag aanwezig zijn en wat de locatie daarvan is?

Het beleid is dat we jaarlijks één zelfreinigende, voor iedereen toegankelijke toiletunit plaatsen in de openbare ruimte. Op dit moment staan er zeven openbaar toegankelijke toiletunits in de openbare ruimte:
– Huijgenspark (Centrum)
– Laan (Centrum)
– Buitenhof (Centrum)
– Zuiderpark (Escamp)
– Leyweg busplatform (Escamp)
– Zwarte pad (eindpunt lijn 9 Scheveningen)
– Zeeruststraat (eindpunt lijn 11 Scheveningen).

Op het Kerkplein (Centrum) zijn twee urinoirs te vinden op de Zwolsestraat (Scheveningen) is één urinoir geplaatst. Het komende jaar wordt er één zelfreinigend toegankelijk toilet gerealiseerd in Madestein.
In openbaar toegankelijke gebouwen en bij verschillende bedrijven zijn toiletten beschikbaar door middel van openstelling. In de HogeNood app zijn in totaal 123 openbare en opengestelde toiletten geregistreerd.

5. Kan het college aangeven hoeveel openbare toiletten in Den Haag momenteel (rolstoel)toegankelijk zijn en hoe dit zich verhoudt tot het landelijk gemiddelde dat één op de drie toiletten toegankelijk is voor mensen met een beperking?

In de HogeNood app staan 59 openbare en opengestelde toiletten geregistreerd die ook met een rolstoel toegankelijk zijn. Dat betekent dat van de toiletten die geregistreerd staan, bijna de helft ook voor een rolstoel toegankelijk zijn.

6. Is het college bereid een actieplan op te stellen om de positie van Den Haag op de ranglijst van meest toiletvriendelijke gemeenten aanzienlijk te verbeteren? Zo ja, welke stappen worden overwogen? Zo nee, waarom niet?

Hier is in 2019 mee begonnen door aan te sluiten bij de HogeNood app en jaarlijks €150.000,- te reserveren voor het plaatsen van toegankelijke toiletunits. In ontwikkelings- en herinrichtingsprojecten worden kansen gezocht om een toilet in te passen in de openbare ruimte.

7. Hoe staat het college tegenover het streven van de Toiletalliantie om maximaal 500 meter tussen openbaar toegankelijke toiletten in verblijfsgebieden te hebben? Is het college bereid om dit streven als doelstelling te adopteren voor de gemeente Den Haag? Zo nee, waarom niet?

Het college vindt het belangrijk om voldoende openbaar toegankelijke toiletten in de openbare ruimte te realiseren. De genoemde doelstelling is echter erg ambitieus. De gemeente Den Haag kan deze doelstelling niet alleen behalen, zonder welwillende ondernemers die hun toilet openbaar beschikbaar stellen is het bereiken van deze doelstelling niet reëel.

8. Kan het college aangeven hoe de informatievoorziening over de locaties en toegankelijkheid van openbare toiletten in Den Haag momenteel wordt gefaciliteerd, en zijn er plannen om deze informatievoorziening te verbeteren?

Informatievoorziening wordt voornamelijk via de HogeNood app gefaciliteerd. In 2021 zijn er op de wegwijsborden in de openbare ruimte WC-icoontjes toegevoegd. Op de gemeentelijke website en thehague.com is ook informatie te vinden over waar de openbare toiletten te vinden zijn. Ook via de app Onbeperkt op Stap wordt gewerkt om toegankelijkheidsinformatie te actualiseren, om zo ook (rolstoel)toegankelijke toiletten en openbare en opengestelde toiletten beter op de kaart te krijgen.

9. Hoe wil het college betrokkenheid en input van inwoners van Den Haag en belanghebbenden faciliteren in het proces van het verbeteren van de openbare toiletvoorzieningen in de stad?

Het college weet dat er behoefte is aan openbare faciliteiten zoals openbare toiletten. De gemeente vraagt dan ook aan organisaties, ondernemers en bedrijven om de toiletten (ook voor rolstoelgebruikers) open te stellen voor gebruik en zich aan te melden bij de HogeNood app.

 

Meer over de vragen: https://www.denhaagfm.nl/dhfm/4826169/veel-te-weinig-openbare-toiletten-in-den-haag-mensen-durven-de-stad-niet-in

 

Eerdere pogingen van ons voor meer openbare toiletten

Zie ook onze andere berichten zoals deze uit 2015: https://haagsestadspartij.nl/gezeik-rondom-openbare-toiletten/

of deze uit 2017: https://haagsestadspartij.nl/haagse-stadspartij-wil-meer-openbare-gender-neutrale-toiletten/

 

Voorbeeld uit het buitenland

Een voorbeeld hoe het ook kan? Kijk eens naar het Tokyo Toilet project: https://tokyotoilet.jp/en/