Den Haag op een schamele 91ste plaats op ranglijst toiletvriendelijke steden

 

De Haagse Stadspartij heeft schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van de lage klassering van Den Haag als een van de minst toiletvriendelijke steden in Nederland. Van de honderd meegenomen steden eindigde Den Haag op de 91e plaats.

Deze klassering is het gevolg van het lage aantal openbare toiletten en de afstanden tussen deze toiletten en de (rolstoel) toegankelijkheid van deze openbare toiletten.

De Haagse Stadspartij wil graag weten hoeveel openbare toiletten de stad momenteel heeft, waar ze zich bevinden, hoeveel ervan toegankelijk zijn en hoe dit gecommuniceerd wordt met de mensen in de stad. Michel Vermeer, beleidsmedewerker van de Haagse Stadspartij, maakt zich ernstig zorgen over deze lage klassering van Den Haag: “Mensen gaan gewoon minder vaak en lang de stad in omdat er in de stad nergens toiletten te vinden zijn. Het gebruik van een toilet is een basisbehoefte, en het is verontrustend dat Den Haag deze behoefte niet kan vervullen en faciliteren voor haar inwoners. Hagenaars en Hagenezen zouden zich geen zorgen moeten maken over dergelijke basisbehoeften; dit moet en kan echt beter.”

De Haagse Stadspartij vraagt aan het college wat het huidige beleid is voor openbare toiletten in de stad, welke verdere stappen zij van plan zijn te nemen en of zij net als de Stadspartij zich hier maximaal voor in willen zetten, voor de behoeften van de inwoners van de stad.

 

Naar aanleiding van het klassement van meest toiletvriendelijke steden gemaakt door de Toiletalliantie waar Den Haag op plek 91 van de 100 klasseert heeft de Haagse Stadspartij enkele vragen met betrekking tot openbare toiletten in Den Haag

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Fatima Faïd de volgende vragen:

  1. Is het college bekend met de klassering van de Toiletalliantie en de lage klassering van de gemeente Den Haag daarop?
  1. Hoe kijkt het college naar klassering van Den Haag op plek 91 van de 100 van het klassement?
  1. Kan het college al het bestaande beleid, programma’s en initiatieven aangeven die op dit moment lopen met betrekking tot openbare toiletten in de stad?
  1. Kan het college aangeven hoeveel openbare toiletten er op dit moment in Den Haag aanwezig zijn en wat de locatie daarvan is?
  1. Kan het college aangeven hoeveel openbare toiletten in Den Haag momenteel (rolstoel)toegankelijk zijn en hoe dit zich verhoudt tot het landelijk gemiddelde dat één op de drie toiletten toegankelijk is voor mensen met een beperking?
  1. Is het college bereid een actieplan op te stellen om de positie van Den Haag op de ranglijst van meest toiletvriendelijke gemeenten aanzienlijk te verbeteren? Zo ja, welke stappen worden overwogen? Zo nee, waarom niet?
  1. Hoe staat het college tegenover het streven van de Toiletalliantie om maximaal 500 meter tussen openbaar toegankelijke toiletten in verblijfsgebieden te hebben? Is het college bereid om dit streven als doelstelling te adopteren voor de gemeente Den Haag? Zo nee, waarom niet?
  1. Kan het college aangeven hoe de informatievoorziening over de locaties en toegankelijkheid van openbare toiletten in Den Haag momenteel wordt gefaciliteerd, en zijn er plannen om deze informatievoorziening te verbeteren?
  1. Hoe wil het college betrokkenheid en input van inwoners van Den Haag en belanghebbenden faciliteren in het proces van het verbeteren van de openbare toiletvoorzieningen in de stad?