Ook de vlag hijsen met geslaagden voor de staatsexamens

Update: De Haagse Stadspartij wil dat de wethouder onderwijs ook de vlag hijst met geslaagde leerlingen van het Voortgezet Speciaal Onderwijs. De wethouder onderwijs hijst jaarlijks de vlag op het stadhuis met de geslaagde leerlingen van de Haagse middelbare scholen, maar doet dit niet met de geslaagden van de staatsexamens die enkele maanden later hun uitslag krijgen.

Michel Vermeer, beleidsmedewerker van de Haagse Stadspartij, vindt dit een heel vreemde keuze van het college. “Dit college heeft altijd de mond vol over gelijke behandeling, maar vergeet telkens het speciaal onderwijs. Ik heb hier al vaak over aan de bel getrokken, maar er verandert niets. Het hijsen van de vlag met de geslaagden van het voortgezet speciaal onderwijs voor de staatsexamens lijkt me een belangrijke en makkelijke eerste stap voor dit college om eindelijk met respect om te gaan met leerlingen van het speciaal onderwijs in Den Haag.”

Datum: 29 februari 2024

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Naar aanleiding van het hijsen van de vlag met de geslaagde middelbare school leerlingen heeft de Haagse Stadspartij vragen met betrekking tot het hijsen van de vlag met geslaagden van de staatsexamens.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Fatima Faïd de volgende vragen:

1. Kan het college aangeven of het gebruikelijk is dat de verantwoordelijke wethouder de vlag hijst op het stadhuis samen met de geslaagde Haagse middelbare scholieren na de uitslag van hun examens?

Ja, dit is sinds 2014 gebruikelijk. Toenmalig wethouder Onderwijs Ingrid van Engelshoven is gestart met deze -inmiddels traditionele- ceremonie.

2. Kan het college toelichten hoe de selectie van de geslaagde leerlingen wordt gemaakt die samen met de wethouder de vlag mogen hijsen op het stadhuis?

De selectie wordt gemaakt door Spirit4you, een samenwerkingsverband van vo-, mbo- en hbo-scholen en gemeenten in de regio Haaglanden. Spirit4you verzoekt een willekeurige Haagse vo-school een inclusieve selectie leerlingen voor te dragen.

3. Kan het college aangeven of zij ook de vlag hijsen met de geslaagde Haagse leerlingen van het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) voor het staatsexamen, enkele maanden later? Zo nee, is het college bereid dit voortaan wel te doen?

Leerlingen uit VSO cluster 3 en uit het praktijkonderwijs doen geen examen. Voor hen wordt al sinds enkele jaren een feestelijk moment geprogrammeerd om het afscheid van school te vieren.
De examenkandidaten uit de VSO clusters 1, 2 en 4 vernemen niet allemaal op hetzelfde moment of ze al dan niet zijn geslaagd. Desalniettemin is het college zeker bereid ook deze leerlingen de vlag te laten hijsen na het slagen voor hun examen. We gaan onderzoeken wat – rekening houdend met de verschillende momenten van examenuitslag – daarvoor het meest geschikte moment is.

 

Fatima Faïd

Haagse Stadspartij

Voor contact over dit persbericht contacteer Michel Vermeer

(06-38706957)(michel.vermeer@denhaag.nl)