De strijd om de Grote Marktstraat

De Grote Marktstraat is onveilig, de wethouder heeft al 3,5 jaar lang 10 miljoen op de plank liggen om dit op te lossen, maar er is nog altijd geen plan! Daarom diende Joris Wijsmuller namens de Haagse Stadspartij de motie in ‘Verlos de Grote Marktstraat van haar identiteitscrisis en maak een fietspad’. De D66 wethouder werd echter gered door coalitiepartijen PvdA en GroenLinks, die met een onderzoeksmotie kwamen zonder een uitspraak te willen doen wat er nu moet gaan gebeuren. Deze halfzachte motie, waar de HSP tegen stemde, werd aangenomen. De motie van de HSP haalde het niet. Maar de strijd gaat verder wanneer eind dit jaar de onderzoeksresultaten naar de raad gaan komen.

Hieronder de motie van Wijsmuller:

Motie: Verlos de Grote Marktstraat van haar identiteitscrisis en maak een fietspad
Indiener: Joris Wijsmuller, Haagse Stadspartij

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 7 oktober 2021 ter bespreking van de Brief inzake Beantwoording onderzoeksvragen Toekomst van de fietsers in de Grote Marktstraat (RIS308352).

Constaterende dat
• De Grote Marktstraat een zeer breed profiel heeft dat momenteel van gevel tot gevel is ingericht als voetgangersgebied waar dagelijks gemiddeld 15.000 fietsers te gast zijn;
• De onduidelijke inrichting van de Grote Marktstraat door voetgangers en fietsers als onveilig wordt ervaren en dagelijks leidt tot gevaarlijke verkeerssituaties;
• Hagenaars uit Schilderswijk, Transvaal, Escamp, Loosduinen en Segbroek afhankelijk zijn van deze route naar onder meer Den Haag Centraal;
• Er als alternatief voor de fietsers nog geen plan voor herinrichting van Gedempte Gracht en Gedempte Burgwal ligt, en daadwerkelijke herinrichting minimaal nog 2 jaar zal duren;
• Onderzoeksresultaten aangeven dat auto’s en vrachtwagens niet geweerd kunnen worden van de Gedempte gracht/Gedempte burgwal.

Overwegende dat
• De Gedempte gracht en Gedempte burgwal mét auto- en vrachtverkeer geen echt veilige alternatieve route is voor de gemiddeld 15.000 fietsers per dag in de Grote Marktstraat;
• De Grote Marktstraat met behulp van een duidelijk aangegeven fietspad en brede oversteekplaatsen voor voetgangers op korte termijn veilig kan worden gemaakt voor zowel fietsers als voetgangers;
• In 2018 10 miljoen euro is gereserveerd voor een veilige alternatieve fietsroute voor de fietsers van de Grote Marktstraat.

Verzoekt het college;

• De Grote Marktstraat zo snel mogelijk in 2022 zodanig in te richten dat deze helder en veilig wordt met brede voetpaden en oversteekplaatsen voor voetgangers, en een fietspad voor de fietsers, en de dekking hiervoor te vinden binnen de gereserveerde 10 miljoen euro.

En gaat over tot de orde van de dag.

Joris Wijsmuller Robin Smit
Haagse Stadspartij Partij voor de Dieren