Parkeernormen vergroten tweedeling en wooncrisis

Met de nieuwe parkeernormen laat het college zich lelijk in de kaart kijken. Want met dit raadsvoorstel, dat door een ruime meerderheid werd aangenomen, wordt de tweedeling in deze stad alleen maar groter. Hoe groter je huis, hoe ruimer de voorgestelde norm is. Kennelijk heb je met een groter huis meer recht op parkeerruimte… Ook het verschil tussen huur en koop is bizar. Mensen in een koopwoning hebben volgens dit college meer recht op parkeerruimte dan mensen met een huurwoning, soms zelfs 2x zoveel…

Van een D66-wethouder die (naar landelijk voorbeeld) steeds weer aan de VVD tegemoet komt, kun je dit neoliberale autobeleid misschien nog wel verwachten.

Maar dat partijen als GroenLinks en PvdA hiermee akkoord gaan, is onbegrijpelijk. Het beleid om parkeereisen aan woningbouw op te leggen heeft bovendien een prijsopdrijvende werking, want woningen worden met deze verplichte bouw van parkeerplaatsen alleen maar duurder en dus minder betaalbaar. Dat doe je toch niet tijdens een wooncrisis? Wonen is een grondrecht, verankerd in onze grondwet, maar het recht op een parkeerplaats, wat voor dit college uitgangspunt is, is dat zeker niet.

De Haagse Stadspartij is principieel tegen deze ‘parkeerstrategie’ en heeft tegen de nota parkeernormen gestemd. In een groeiende, dichtbevolkte stad als Den Haag moet het terugdringen van het blik, en zeker ook het terugdringen van de wooncrisis en de tweedeling voorop staan.

Ter illustratie: de parkeernormen uit het raadsvoorstel