Vrijdag 10 december hebben de leden van de Haagse Stadspartij in de ALV mogen stemmen over het partijprogramma en de kieslijst. De de programmacommissie en de kiescommissie hebben echt fantastisch werk geleverd. Het is een uitgebreid programma dat al onze speerpunten dekt. Als fractie hebben wij ons de afgelopen 24 jaar in de raad ingezet voor onze idealen. Het nieuwe programma zet een extra tandje bij om deze idealen te realiseren in de huidige Haagse samenleving.

De kieslijst doet zeker niet onder aan het programma. Het is een lijst met veel expertise en het weerspiegelt de stad en de groei die wij de afgelopen vier jaar hebben doorgemaakt als partij.

We hebben de perfecte balans gevonden tussen ervaring en jong enthousiasme.
Het een geslaagde ALV noemen is een understatement! We hebben een prachtig programma en een prachtige lijst. Wij zijn en blijven de komende vier maanden trots om de partij te vertegenwoordigen in de raad.

Voor alle kandidaten en het programma zie onze campagnewebsite.