De Haagse Stadspartij wil dat we, om automobilisten te verleiden om vaker de fiets te pakken, een aantrekkelijker fietsbeleid ontwikkelen. Meer fietsers is van groot belang voor de luchtkwaliteit, maar ook voor de gezondheid van de Hagenaars.

Een uitnodigend beleid begint bij het goed luisteren naar wat fietsers willen. Bijvoorbeeld, welke fietsroutes hebben hun voorkeur, welke plekken vinden zij onveilig, waar parkeren zij graag hun fiets en op elke manier? Daarover gaat het stadsgesprek in gebouw Concordia aan het Hoge Zand 42 vanavond in aanwezigheid van wethouder Tom de Bruijn en raadslid Gerwin van Vulpen van de Haagse Stadspartij.

Een belangrijke voorkeursroute voor fietsers vanuit de Bloemen- en Vruchtenbuurt richting het centrum loopt via de Edisonstraat, Galileistraat, en Weimarstraat. “Je ziet dat veel fietsers vanuit de Galilëistraat niet helemaal rond het Regentesseplein rijden, maar kiezen voor de kortste weg over de stoep”, aldus raadslid Gerwin van Vulpen van de Haagse Stadspartij. “Dat levert niet alleen onveilige verkeerssituaties op, maar ook veel frustraties bij fietsers. Want hier worden regelmatig bekeuringen aan fietsers uitgedeeld. Kijk in plaats van bekeuren hoe je dit op een creatieve manier kunt oplossen. Daarmee stimuleer je het fietsverkeer”.

 

Zo blijft het percentage fietsers van alle ritten in Den Haag al jarenlang hangen rond de 17%, tegenover 50% automobilisten in de stad. Terwijl het aantal fietsritten in andere  studentensteden rond de 50% ligt. Volgens raadslid Van Vulpen moet een verdubbeling van het percentage ritten met de fiets in Den Haag mogelijk zijn. “De Haagse Stadspartij zou graag wat meer ambitie hierin van het stadsbestuur zien in deze collegeperiode”, aldus het raadslid.

 

Over deze gang van zaken heeft Van Vulpen de volgende vragen gesteld:

1. Is het college met mij van mening dat een aantrekkelijk fietsbeleid begint met het, waar mogelijk, faciliteren van voorkeursroutes van fietsers? Zo nee, waarom niet?

2. Is het college bekend met het feit dat veel fietsers, ondanks bekeuringen, vanuit de Galiëistraat via de middenberm van de Regentesselaan over de stoep van Regentesseplein naar de Weimarstraat blijven fietsen? Zo nee, waarom niet?

3. Is het college bereid om met omwonenden en de wijkorganisatie te kijken of er ruimte is op dit deel van het Regentesseplein om een tweerichtingenfietspad aan te leggen? Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet,

Gerwin van Vulpen

6 Responses
 1. connie ryling

  al jaren doe ik alles op de fiets, maar de gemeente maakt het me niet makkelijk. even snel een boodschap in de stad doen is niet meer mogelijk. de fiets mag nergens staan behalve in de stalling, die veel te ver weg is. ook het onderhoud aan fietspaden kan beter. nee den haag is geen fietsvriendelijke stad

  1. Haagse Stadspartij

   Bedankt voor uw reactie! Dit is precies wat we bedoelen, alleen door beter naar fietsers te luisteren kunnen we een fietsvriendelijke stad worden.

   1. Jef Crets

    Het echte probleem is dat op het gemeentehuis geen enkele bevoegde ambtenaar loopt met zowel voldoende denkniveau alsook ambitie en ook dekking van de wethouder om slagen te maken. Ik heb kennis gemaakt met de betrokken persoon, en dat gaat ‘m niet worden. Zolang er geen meer capabel persoon aantreedt, blijft het huilen met de pet op. Gerommel in de marge.

   2. Jef Crets 2

    Slechts enkel voorbeelden van prutswerk:
    1 richtingsverkeers straten voor fietsers Scheveningseweg (bij Vredespaleis), Koninginnegracht en Keizerstraat. Dat zijn 3 voorbeelden van domweg slecht ingerichte fietsverkeersituaties, met veel ongemak als je je aan de regels zou houden.
    Om over het drama fietsbunker bij CS maar niet te beginnen. Gemeente heeft daar 1000-en fietsen illegaal weggehaald, en heeft daar nooit politiek rekenschap voor afgelegd.

 2. Anoniem

  Beste Jef, dank voor uw reactie! Graag wil ik met u naar de slecht ingerichte fietssituaties kijken. Via de fractie kunt u met mij een afspraak maken: 070 3532230

 3. Gerwin

  Ik vergat mijn naam in te vullen: Gerwin van Vulpen, als raadslid houd ik mij bezig met het fietsbeleid