Voor een stad met meer dan 1 miljoen longen van meer dan een half miljoen inwoners is schone lucht van levensbelang. In de bespreking van de door het college voorgestelde ‘Aanpak schoon vervoer’ pleitte Joris Wijsmuller dan ook om niet te blijven hangen in goede voornemens, onderzoeken en stimuleringsmaatregelen, maar te komen met concrete maatregelen.

Zelfs de uitbreiding van de milieuzone voor personenauto’s en bestelbusjes op 1 januari 2021 is in deze aanpak nog niet definitief en financieel ongedekt. En slechts drie meetstations voor heel Den Haag is veel te weinig. Zo zijn er bijvoorbeeld geen metingen op het Schenkviaduct waardoor de vervuiling van deze smerige en drukke route door de stad niet in de kaart over luchtvervuiling zichtbaar wordt. Ook is er geen inzicht hoe de luchtkwaliteit is op de sterfietsroutes die worden aangelegd. De Haagse Stadspartij pleitte bij de wethouder voor meer meetstations, en voor meetstations op fietsen (snuffelfietsen) om de daadwerkelijke vervuiling op de fietsroutes te kunnen monitoren. Op deze manier kunnen veel beter doelgerichte maatregelen worden genomen.

In de aanpak schoon vervoer van het college is ook een verbod op tweetakt brommers van voor 2011 opgenomen. Dit heeft grote impact voor de liefhebbers van oldtimers zoals bijvoorbeeld de Puch. In het voorstel van het college zouden deze nog maar 10 weekenden per jaar kunnen rijden. In vervolg op de actie van Peter Bos voor de Puch en ander mobiel erfgoed heeft wethouder Liesbeth van Tongeren toegezegd te komen met een ruimere ontheffingsregeling voor old timers in combinatie met stimulering van schonere brandstof en smeermiddelen. Wij zijn benieuwd!