Vrijheid van betoging mag niet beïnvloed worden door geweld

Op initiatief van de Haagse Stadspartij en NIDA hield de raad een spoeddebat over de aanslag op een bijeenkomst van Kick Out Zwarte Piet (KOZP). De raad veroordeelde het geweld dat is gebruikt tegen KOZP. Waarnemend burgemeester Remkes zei hierover: ‘Een ding is wat mij betreft vanaf het begin duidelijk geweest: dat er een onacceptabele vorm van geweld is gebruikt. De kwalificatie die de heer Wijsmuller daarbij aanbrengt, een aanslag op de democratie en een aanslag op een democratisch verworven recht – het recht om te demonstreren, die kwalificatie deel ik volstrekt.’ Remkes was verder kraakhelder over het grondrecht van betoging. Hij gaf aan dat de aangemelde demonstratie van KOZP tijdens de intocht veilig en zonder beperking doorgang moet kunnen hebben, en gaf aan dat er in goed overleg met de organisatie gekeken wordt naar een geschikte locatie.

Hieronder de bijdrage van fractievoorzitter Joris Wijsmuller:

“Voorzitter, de racistische aanval van afgelopen vrijdag was een aanslag op onze democratie. Een aanslag op de vrijheid van meningsuiting en vergadering. Wij zijn hier nu vandaag bijeen met vergadertijgers en wij vinden het vanzelfsprekend om te vergaderen. Maar stelt u eens voor dat de bijeenkomst nog maar net begonnen is en de locatie waar wij vergaderen ineens door 40 a 50 mannen met gezichtsbedekking wordt aangevallen, dat ze proberen binnen te komen, ruiten stuk slaan en gooien, vuurwerkbommen gooien, brand proberen te stichten en auto’s van bezoekers kapot slaan. Ik ben blij dat de politie snel ter plaatse was om erger te voorkomen. En ik ben blij dat de burgemeester, na de eerste zwakke woordvoerders reactie dit weekend, nu een brief aan de raad heeft gestuurd waarin hij deze misdadige aanval krachtig veroordeelt, en terecht benadrukt dat de vrijheid van vergadering en betoging niet mogen worden beïnvloed door geweld en intimidatie. Dit was ook voor de Haagse Stadspartij de reden voor dit spoeddebat: wij moeten nu als politiek duidelijk maken dat je in onze rechtstaat absoluut niet iemands grondrechten mag afnemen, en wij moeten pal gaan staan voor de vrijheid van vergadering en demonstratie.

Over de ernst van de racistische aanval heb ik nog wel vragen. Het geweld kondigde zich eigenlijk al veel langer aan, was al zichtbaar bij diverse demonstraties in NL vorig jaar, in de vele agressieve en racistische uitingen op social media, bij de overigens niet eens aangevraagde pro zwarte pieten demo op Scheveningen vorige week en in de opruiende tweets voorafgaand aan de bijeenkomst van Kick Out Zwarte Piet door oa John v Zweden, rechterhand, lijstduwer en sponsor van Groep de Mos. Maar dat een groep van 40 a 50 man een vergadering aanvalt was ongekend. Zo’n grote groep optrommelen en een bliksem actie laten uitvoeren vereist organisatie. Ik wil de burgemeester dan ook vragen of de politie deze zorgwekkende en in rap tempo toenemende radicalisering van pro-pieten vermengd met extreem rechts en hooligans voldoende in beeld heeft, en of hiertegen pro-actief wordt opgetreden (en extreem-rechtse personen, groepen en organisaties gemonitord worden). Ik heb de indruk dat deze tendens van rechts-radicalisering in het huidige politieke klimaat gebagatelliseerd, onderschat en zelfs goedgepraat wordt. Dat kan natuurlijk niet. Heeft het aanpakken van rechts-radicalisering nu prioriteit, burgemeester?

Het feit dat een van de vijf arrestanten twee weken langer moet vastzitten, geeft een stevig signaal. Maar ik neem aan dat het hier niet bij blijft, er nog nader onderzoek gaande is en er mogelijk nog nieuwe arrestaties kunnen volgen. Zie ik dat goed, burgemeester?

Dit brengt mij bij de intocht aanstaande zaterdag. Anti-racisme activisten zullen dan opnieuw een beroep doen op hun demonstratierecht. De demonstratie van KOZP in Den Haag moest vorig jaar nog op last van de politie worden afgebroken omdat de veiligheid van de demonstranten toen niet gewaarborgd kon worden. Dat mag absoluut niet nog eens gebeuren. Ik ga er vanuit dat er door de politie pro-actief en preventief maatregelen worden getroffen (zoals bv omgevingsverboden?) en dat er voldoende politiecapaciteit wordt ingezet. En ik ben blij dat de burgemeester in zijn brief schrijft dat de inzet van politie erop gericht is om zowel de intocht als de demonstratie veilig en zonder beperkingen te laten plaatsvinden. Ik lees in de media dat er momenteel constructief overleg plaatsvindt om een geschikte locatie te bepalen waar dit kan. Ik neem aan dat hierbij ook de veiligheid om bij de demonstratie te komen en weer veilig weg te gaan is inbegrepen. Mogelijk kan de burgemeester kort toelichten wat de actuele stand van zaken is.”