Haagse Stadspartij eist opheldering over vastgoeddeal en koerswijziging de Schilde

Het NRC bracht afgelopen week twee opzienbarende artikelen: ‘Corruptieonderzoek stad Den Haag richt zich op vastgoeddeal’ en ‘Het pand, de wethouder en zijn vastgoedvrienden’. De krant bericht hierin over de voorgenomen verkoop van de Schilde, nu bekend als The New Farm, een voormalige Philipsfabriek die door de gemeente is herontwikkeld tot een pand met bedrijfshuisvesting voor Stadslandbouw, Duurzaamheid en Innovatie. Het pand zou echter met de verkoop een andere bestemming krijgen o.a. voor huisvesting van arbeidsmigranten om zo een andere locatie in de buurt van de Uithof vrij te spelen voor een toeristische attractie. Prominente partijgenoten van wethouder De Mos zouden door deze vastgoeddeal mogelijk bevoordeeld worden. Met de inval door de rijksrecherche op 1 oktober jl. is de voorgenomen verkoop voorkomen.

Raadsleden Peter Bos en Joris Wijsmuller hebben nu via een reeks van schriftelijke vragen om opheldering geeist van het college. Raadslid Peter Bos: “Pijnlijk dat Den Haag opnieuw zo lelijk in het nieuws komt, maar nu moet er worden doorgepakt om schoon schip te maken. De onderste steen moet boven.” Joris Wijsmuller vult aan: “De gemeenteraad is bovendien niet actief over deze koerswijziging geïnformeerd, terwijl er in het verleden wel veel geld in The New Farm is geïnvesteerd. Maar ik vind het ook onbegrijpelijk dat het college De Mos hiermee liet wegkomen. Ze zaten erbij en keken ernaar.”

Schriftelijke vragen: Koerswijziging en vastgoeddeal The New Farm/voorheen de Schilde
Indieners: Peter Bos, Joris Wijsmuller

Datum: 22 november 2018

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

In het NRC van 13 en 15 november jl. staan de artikelen ‘Corruptieonderzoek stad Den Haag richt zich op vastgoeddeal’ en ‘Het pand, de wethouder en zijn vastgoedvrienden’ (zie bijlagen). In deze artikelen wordt verhaald over de voorgenomen verkoop van het pand Televisiestraat 2-4, nu bekend als The New Farm. The New Farm is een voormalige Philipsfabriek die door de gemeente is herontwikkeld tot een pand voor bedrijfshuisvesting met Stadslandbouw, Duurzaamheid en Innovatie als centrale thema. Met de verkoop zou het pand (deels) een andere bestemming krijgen door o.a. arbeidsmigranten te huisvesten om een andere locatie in de buurt van de Uithof vrij te spelen voor de vestiging van een toeristische bestemming. Partijgenoten van de wethouder die in de zomer 2019 verantwoordelijk werd voor de The New Farm zouden door deze vastgoedtransactie mogelijk bevoordeeld worden. Over deze kwestie verscheen ook in Den Haag Centraal van 21 november jl. het artikel met de kop ‘Richard de Mos verzweeg vastgoeddeal voor andere wethouders’ (zie bijlage).

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stellen de raadsleden Peter Bos en Joris Wijsmuller de volgende vragen:

1) Is het college bekend met voornoemde artikelen in NRC en Den Haag Centraal?

2) Kan het college bevestigen dat deze mogelijke vastgoeddeal onderwerp is van het onderzoek door de rijksrecherche naar omkoping, corruptie en schending van het ambtsgeheim?

3) Kan het college bevestigen dat deze mogelijke vastgoeddeal ook onderwerp is van intern gemeentelijk onderzoek?

4) Met het faillissement op 3 juli 2018 van Urban Farmers (voormalige huurder van de bovenste verdieping en de kassen op het dak) is de bezettingsgraad van het pand The New Farm gedaald. Wat heeft het college en/of de Starterspanden BV precies vanaf medio 2018 ondernomen om de bezettingsgraad van The New Farm te verhogen?

5) Kan het college bevestigen dat de directeur/bestuurder van de Starterspanden BV (waarin Televisiestraat 2-4 is ondergebracht) rond de jaarwisseling 2018/2019 te verstaan is gegeven om geen nieuwe huurders voor dit pand aan te trekken? Zo ja, wat was hier de reden van?

6) Volgens de artikelen werden huurders in maart 2019 geconfronteerd met de ondernemer van de Opera die het pand in verband met de verkoopplannen kwam opmeten. Hoe kan het dat een ondernemer zonder formele positie in deze gelegenheid wordt gesteld? Was de gemeente hiervan op de hoogte?

7) Wanneer precies en op welke wijze zijn de huurders geïnformeerd over het voornemen om het gebouw The New Farm te verkopen?

8) Op 22 mei 2019 is er een nieuwe directeur/bestuurder bij de Starterspanden BV aangesteld die aan de slag is gegaan met het werven van nieuwe huurders voor The New Farm. Wat is precies de opdracht en het mandaat van de nieuwe directeur/bestuurder?

9) Volgens de artikelen was het pand getaxeerd op circa 3 miljoen euro. Heeft voor de verkoop een onafhankelijke taxatie plaatsgevonden? Zo ja, kan deze taxatie voor de raad ter inzage worden gelegd?

10) Zijn er andere partijen die belangstelling hebben getoond voor de aankoop van het gebouw na het faillissement van Urban Farmers? Zo ja, hebben deze ook een bod uitgebracht, wanneer was dat precies en waarom zijn deze biedingen afgewezen?

11) Was het de bedoeling om de Televisiestraat 2-4 onderhands te verkopen? Zo ja, is hierover juridisch advies ingewonnen en kan dit advies voor de raad ter inzage worden gelegd? Zo nee, wat was de verkoopstrategie van het college?

12) Op 15 juli 2016 is de gemeenteraad geïnformeerd over de nieuwe toekomst voor de Schilde met bijbehorende investeringen (voor een looptijd van minimaal 10 jaar (RIS294487). Drie jaar later op 16 juli 2019 besluit het college tot een koerswijziging, portefeuilleoverdracht en voornemen tot verkoop (RIS303209). Waarom is de raad niet actief en expliciet over deze koerswijziging geïnformeerd?

13) In het collegebesluit van 16 juli jl. staat ‘Gebleken is dat (verticale) stadslandbouw geen toekomst heeft in het pand Televisiestraat 2. Het concept is hier geen succes geworden. Het advies is dan ook het concept los te laten.’ Van wie kwam dit advies, en kan dit advies voor de raad ter inzage worden gelegd?

14) Was het getaxeerde verkoopbedrag voldoende om de boekwaarde en de investeringen/leningen van de aandeelhouders FRED CV en de gemeente Den Haag te compenseren, en kunt u dat toelichten?

15) Volgens de artikelen melden diverse stadhuisbronnen dat de voormalige wethouder Economie zijn collega-wethouder Duurzaamheid onder druk heeft gezet om de portefeuille over te dragen. Kunt u aangeven op welke wijze de wethouder Duurzaamheid onder druk is gezet?

16) Was de wethouder die verantwoordelijk is voor huisvesting van arbeidsmigranten op de hoogte van deze vastgoeddeal? Zo ja, wat precies was zijn rol bij de planontwikkeling? Zo nee, hoe kan dat?

17) Was de wethouder ruimtelijke ontwikkeling op de hoogte van de plannen om een vestiging van PlopsaAqua naar Den Haag en mogelijk naar een locatie in de buurt van de Uithof te halen? Wat wordt in de ‘Visie voor Zuidwest’ op blz. 24 over de voorkeursvariant regiopark Uithof precies bedoeld met de zin “Dit biedt tevens kans om (inter)nationale toeristen meer op de stad te spreiden (complementair aan het huidige aanbod)’; is hiermee de mogelijkheid geopend voor de eventuele komst van PlopsaAqua?

18) Klopt het dat het college op het moment van besluitvorming op 16 juli jl. niet op de hoogte was van de vastgoeddeal zoals in de artikelen wordt gesuggereerd?

19) Welke bedrijven en andere huurders zijn momenteel gevestigd in The New Farm?

20) Startups/ondernemers voor duurzame ontwikkelingsdoelen kunnen volgens het collegebesluit van 16 juli jl. terecht in Apollo 14 of in de toekomst in de Titaan, en worden ondersteund met het startup-programma Impact Economy. Kan het college een overzicht geven van alle duurzame startups die met dit programma zijn ondersteund en op welke wijze dat is gedaan? Zijn daar ook ondernemers bij die zich gevestigd hadden/hebben in The New Farm?

21) Hoeveel geld heeft de gemeente de afgelopen 10 jaar geïnvesteerd/gefinancierd in The New Farm (circa 9.000 m2 bedrijfsruimte)?

22) Hoeveel geld heeft de gemeente geïnvesteerd/gefinancierd in Apollo 14 (circa 1.200 m2 bedrijfsruimte)?

23) Hoeveel geld heeft de gemeente geïnvesteerd/gefinancierd in de Titaan (circa 11.450 m2 bedrijfsruimte)?

24) Is het college met mij van mening dat het afstoten na 3 jaar van The New Farm met investeringen gedaan voor een looptijd van minimaal 10 jaar een vorm van kapitaalsvernietiging is? Zo nee, kunt u dat toelichten?

25) Volgens de berichtgeving heeft het college op 10 september een besluit genomen tot verkoop van The New Farm, en heeft in diezelfde periode de algemeen directeur van NU projectontwikkeling zich aan huurders gepresenteerd als de nieuwe eigenaar. Klopt het dat het college The New Farm aan deze partij wilde gaan verkopen maar deze koop uiteindelijk niet geëffectueerd is en NU projectontwikkeling zich als koper heeft teruggetrokken? Kunt u het collegebesluit van 10 september voor de raad ter inzage leggen?

26) Kan het college bevestigen dat het gebouw The New Farm zo lang de onderzoeken van gemeente en rijksrecherche lopen niet op de markt wordt gebracht?

27) Wanneer wordt de raad geïnformeerd over de interne onderzoeken van de gemeente? Kan het college ervoor zorgdragen dat voordat de voorgenomen koerswijziging en de onderzoeken met de gemeenteraad zijn besproken, er in ieder geval geen onomkeerbare stappen worden gezet die van invloed zijn op de positie van de zittende huurders? Zo nee, waarom niet?

Peter Bos, Joris Wijsmuller
Haagse Stadspartij

Leave a Reply

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.