Day

oktober 5, 2015
aangenomen

Haagse raad omarmt onderzoek innovatief banenplan

Haagse raad omarmt onderzoek naar innovatief banenplan Haagse Stadspartij en Partij voor de Dieren Donderdagavond heeft de gemeenteraad van Den Haag het initiatiefvoorstel “MKB in goede banen” van de Haagse Stadspartij en de Partij voor de Dieren aangenomen. Het voorstel verkleint de risico’s voor ondernemers die willen groeien en helpt Haagse werkzoekenden uit de bijstand....
Lees verder
vrouwen

Eenzaamheid actief bestrijden

Naar aanleiding van de vorige week gehouden Week van de Eenzaamheid hebben we de aandacht gevraagd van het college voor eenzaamheid van mensen in de stad. Uit eerder onderzoek blijkt dat van de 65-plussers die hun gezondheid als slecht ervaren, maar liefst 74% zich eenzaam voelt. Dit is 36% bij degenen die hun gezondheid als...
Lees verder
Gerwin van Vulpen

Beter zicht op Doornpark

Het Doornpark is een uniek stuk duingebied tussen Scheveningen en Den Haag, dat onderdeel uitmaakt van de Stedelijke Groene Hoofdstructuur. Vanaf de duintop kon men in het verleden de zee zien, maar door achterstallig groenonderhoud is dat helaas niet meer mogelijk. Nu zitten er in het dichtbegroeide duinpark ’s avonds hangjongeren op de hekken langs...
Lees verder