Haagse raad omarmt onderzoek innovatief banenplan

Haagse raad omarmt onderzoek naar innovatief banenplan Haagse Stadspartij en Partij voor de Dieren

Donderdagavond heeft de gemeenteraad van Den Haag het initiatiefvoorstel “MKB in goede banen” van de Haagse Stadspartij en de Partij voor de Dieren aangenomen. Het voorstel verkleint de risico’s voor ondernemers die willen groeien en helpt Haagse werkzoekenden uit de bijstand.

Het voorstel beoogt een verzekering in te stellen voor groeiende midden- en klein bedrijven (MKB) die mensen uit de bijstand in dienst nemen. Wanneer de extra omzet de eerste jaren achter blijft bij de gestegen loonkosten, wordt een deel van de loonkosten door de gemeente Den Haag gecompenseerd. Deze verzekering wordt gefinancierd uit de bespaarde bijstandsuitkering, en is daarmee budgetneutraal uit te voeren. Gaat het goed met het bedrijf, dan keert de gemeente de verzekering niet uit.

Het is een win-win-win situatie. Het MKB durft eerder extra mensen in dienst te nemen, de bijstandsgerechtigde krijgt een volwaardige baan met bijhorend salaris, en de gemeente heeft een bijstandsgerechtigde minder.

39 van de 45 raadsleden stemden voor het voorstel om een duale werkgroep in te stellen die het plan verder gaat onderzoeken en uitwerken. In de duale werkgroep nemen naast de initiatiefnemers van de Haagse Stadspartij en Partij voor de Dieren, de wethouder en raadsleden van D66, PvdA, CDA en de ChristenUnie/SGP plaats. Ook het MKB wordt actief betrokken bij de verdere uitwerking van het plan.

De duale werkgroep biedt de mogelijkheid partijoverstijgend diepgaand onderzoek te doen.