Het Doornpark is een uniek stuk duingebied tussen Scheveningen en Den Haag, dat onderdeel uitmaakt van de Stedelijke Groene Hoofdstructuur. Vanaf de duintop kon men in het verleden de zee zien, maar door achterstallig groenonderhoud is dat helaas niet meer mogelijk. Nu zitten er in het dichtbegroeide duinpark ’s avonds hangjongeren op de hekken langs de paden en ligt een groot deel van de hekken om. Buurtbewoners maken zich grote zorgen over de verloedering van hun geliefde Doornpark zeker nu er onlangs ook een brandje is gesticht. Zij zouden graag zien dat er meer gesnoeid wordt en dat vooral aan kant van de Nebo-locatie het hek wordt hersteld.

De Haagse Stadspartij vindt het belangrijk dat het groen in de stad zo goed mogelijk wordt onderhouden en stelde het college vragen over de staat van het Doornpark. “Er moet snel actie worden ondernomen” zegt Gerwin van Vulpen raadslid Haagse stadspartij ,” in overleg met de buurtbewoners moeten er nieuwe stevigere hekken worden geplaatst en het groen moet worden onderhouden zodat de zichtlijnen worden hersteld.”