Wethouder negeert uitspraak rechter

De Haagse Stadspartij is verbijsterd over het advies van de bezwaarcommissie rond de bomenkap aan de Laan van Meerdervoort heeft uitgebracht.

In dat advies wordt de uitspraak van de rechter, waarin een betere getalsmatige onderbouwing en een inzicht in de definitieve situatie wordt gevraagd, volkomen genegeerd. Dat getuigt niet van respect voor de rechterlijke macht. Om die reden heeft de Haagse Stadspartij samen met Groen Links, SP, PvdD, PVV, GdM, GO een motie ingediend waarin het college gevraagd wordt om de bomen op de middenberm van de Laan van Meerdervoort niet te kappen zolang er geen onherroepbare uitspraak van de rechter is. Helaas wilden de coaltiepartijen de wethouder de gelegenheid bieden om zo snel mogelijk tot kap over te gaan. En werd de motie niet aangenomen.
De wethouder mag de bomen, zoals in de Voorlopige Voorziening is vastgelegd, de komende zes weken nog niet kappen. Maar na 27 november is de kans groot dat de wethouder de kettingzaag laat bulderen. Het actiecomité Laat de Laan de Laan heeft al aangekondigd dat ze hoger beroep gaan aantekenen. Het is te hopen dat de wethouder het fatsoen opbrengt om op de uitspraak te wachten, want het is altijd mogelijk dat het college op het besluit moet terugkomen om de Laan van Meerdervoort op deze manier te herinrichten.