Waar kan ik mijn fiets kwijt?

Op de vraag hoe je als gemeente omgaat met geplande veranderingen in de straat of in de wijk bestaat voor de Haagse Stadspartij eigenlijk maar één goed antwoord: in samenspraak met de bewoners. Niet alleen kunnen daar betere oplossingen uitkomen door de ervaring en expertise van direct betrokkenen te gebruiken, maar het zorgt er ook voor dat er achteraf minder onnodige problemen tussen de wijk en de gemeente opgelost hoeven te worden.

Helaas gaat het op dit punt nog té vaak fout; situaties worden zonder overleg gewijzigd, en bewoners worden geconfronteerd met een situatie waar ze niet op zitten te wachten.
Zo heeft de Haagse Stadspartij samen met 6 andere partijen schriftelijke vragen gesteld over de nieuwe inrichting van de Celebesstraat, waar zonder inspraakmogelijkheid voor de bewoners de fietsopstalplaatsen verwijderd zijn.

Wij hopen via de gestelde vragen er voor te kunnen zorgen dat de bewoners die ons hierover hebben benaderd gehoord worden en dat zij weer genoeg ruimte krijgen om de fiets te kunnen parkeren. Maar nog liever zien we dat in de toekomst de gemeente uit zichzelf luistert naar de bewoners, want ook hier geldt: voorkomen is beter dan genezen.

 

 

Schriftelijke vragen betreffende bestrating Celebesstraat

 

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Den Haag, 22 mei 2014
Geachte voorzitter,

 

De Celebesstraat wordt op dit moment opnieuw bestraat. Omdat aan de inrichting van de straat in principe niets veranderd zou worden hebben bewoners geen inspraak gekregen op de inrichting en uitvoering van de werkzaamheden. In de smalle straat kon aan beide zijden geparkeerd worden, staan aan één kant bomen en waren er op verschillende plaatsen een aantal oren aan de stoep met fietsopstelplaatsen. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden werden de nieuwe oren aan de stoep, zonder overleg met de bewoners, plotseling verwijderd. De fietsen worden nu, tot ergernis van de bewoners, tegen de gevels aan geparkeerd waardoor de doorgang op de smalle stoepen gehinderd wordt en schade kan ontstaan aan kozijnen.

 

Naar aanleiding hiervan leg ik, onder verwijzing naar artikel 38 van het Reglement van orde, het college de volgende vragen voor.

 

1. Kan het college aangeven om welke reden de oren met fietsopstelplaatsen zonder overleg met de bewoners uit de straat zijn verwijderd? En op wiens verzoek dit gebeurd is? Zo nee, waarom niet?

2. Kan het college aangeven wat de kosten bedragen van de extra werkzaamheden? Zo nee, waarom niet?

3. Is het college met mij van mening dat, indien er op essentiële punten afgeweken wordt van de oorspronkelijk inrichting van de straat, dit in overleg met alle bewoners dient te gebeuren?

4. En is het college met mij van mening dat bij (her)inrichting van woonstraten naast autoparkeerplaatsen ook voldoende fietsopstelplaatsen gerealiseerd dienen te worden? Zo nee, waarom niet?

5. Kan het college er voor zorg dragen dat de fietsopstelplaatsen uit de oude situatie op dezelfde plaatsen terugkomen en er in overleg met de bewoners en winkels gekeken wordt of er andere mogelijkheden zijn om extra fietsparkeerplaatsen te realiseren? Zo nee, waarom niet?

 

Met vriendelijke groet,

 

Gerwin van Vulpen,  Haagse Stadspartij
Jeltje van Nieuwenhoven, PvdA
Arjen Lakerveld, VVD
Rachid Gernaoui, D66
Inge Vianen, GroenLinks
Michel Rogier, CDA
Aisha Akhiat, SP