Voor alle vluchtelingen is plek gevonden

De locaties voor onderdak voor de 1.700 statushouders waar Den Haag onderdak voor moet vinden zijn bekend.

Een oud bedrijfspand aan de Koperwerf (Loosduinen) wordt omgebouwd voor 84 nieuwkomers, die er dit najaar terecht kunnen. Wethouder Joris Wijsmuller (Haagse Stadspartij) in het AD: ‘De eigenaar van het pand heeft zelf het aanbod gedaan. Ik ben er heel blij mee.’ Het is pas maart en nu al heeft de wethouder alle plekken in beeld waar hij dit jaar 1.700 statushouders gaat huisvesten. De grootste groep (bijna 900) krijgt met voorrang reguliere corporatiewoningen. De rest verhuist naar nieuwe of verbouwde complexen (Zwaardvegersgaarde, Nienoordstraat, Narcislaan en het oude ministerie van Sociale Zaken in Bezuidenhout).

De wethouder zet vooral in op permanente woningen omdat nu meer behoefte is aan woonruimten voor gezinnen. Joris Wijsmullier in het AD: ‘Het beeld verandert. Eerst waren er heel veel alleengaanden, nu zijn het gezinsleden die nareizen.’Er wordt nu nadrukkelijk gekeken naar een mix van bewoners: behalve vluchtelingen wil de koper ook woonruimten creëren voor bijvoorbeeld studenten en starters. Joris Wijsmuller in het AD: ‘Dat zou ik mooi vinden.’ Het voormalige ministerie van Sociale Zaken is vanaf oktober klaar voor de 350 nieuwe bewoners. Of het markante pand daarvoor (groten)deels gesloopt moet worden, blijft nog onduidelijk. Joris Wijsmuller in het AD: ‘Er zijn ongetwijfeld aanpassingen nodig, maar het is te vroeg om daarover iets te zeggen.’

Joris Wijsmuller is blij met de Westlandse woningcorporatie Arcade. Die gaat aan de Narcislaan in Den Haag 22 woningen realiseren voor ongeveer 60 asielzoekers. Joris Wijsmuller in het AD: ‘Arcade bouwt nu al op het Norfolkterrein en bij de Calandkade. Ze zijn blijvend actief in Den Haag en leveren nu dus ook hun aandeel voor statushouders.’