Haagse Stadspartij presenteert Vijf Puntenplan Parkeren

De stad groeit waardoor onze schaarse openbare ruimte verder onder druk komt te staan.
De stad is vol? Niet als we de auto eruit halen!
Een eerlijke verdeling van de openbare ruimte vraagt om een integraal en evenwichtig parkeerbeleid. Om de stad leefbaar, duurzaam en bereikbaar te houden moeten we principiële keuzes maken! Wat de Haagse Stadspartij betreft gaat het huidige parkeerbeleid op de schop! Minder auto’s op straat levert meer ruimte op voor voetgangers, fietsers, bomen en groen.

1. Voer betaald parkeren in voor de hele stad
– Als betaald parkeren afhankelijk wordt gemaakt van de parkeerdruk dan profiteren vooral de mensen in villawijken van gratis parkeren.
– Betaald parkeren voor de hele stad voorkomt water-bed-effect.

2. Hogere parkeertarieven
– De tarieven op straat horen duurder te zijn dan die van de parkeergarages.
Hogere straattarieven zorgen er voor dat de parkeergarages eindelijk vol komen.
– Meer auto’s in de parkeergarages betekent dat er minder parkeerplekken op straat nodig zijn.
– P&R-voorzieningen werken alleen als parkeren in de binnenstad en Scheveningen duurder wordt.

3. Haagse parkeernorm moet flink naar beneden
– Parkeernorm voor nieuwbouw mag straks maximaal 1 auto per huishouden zijn.
Dat geeft ontwikkelaars en corporaties ruimte om per complex met een lagere parkeernorm te werken.
– Een lagere parkeernorm toestaan als bijvoorbeeld deel-autoconcepten geïntegreerd worden.
– Zones rond ov-knooppunten voor nieuwbouwwoningen zonder parkeervergunning worden verder uitgebreid.
– Een lagere parkeernorm levert betaalbare woningen op.
– Geef niet meer parkeervergunningen uit dan er beschikbare parkeerplaatsen zijn.

4. Maak tweede parkeervergunning weer duurder
– De halve prijs voor de 2e parkeervergunning heeft geresulteerd in 5.000 extra aanvragen
(= 60.000 m2 openbare ruimte). Dus snel weer terug naar het oude tarief.

5. Bouw alleen nog parkeergarages aan de rand van de stad
– Om autoverkeer van buiten de stad tegen te gaan en de stad duurzaam bereikbaar te houden.
– Verleid automobilisten met lage tarieven om gebruik te maken van deze parkeergarages.
– Zorg voor goede en snelle ov-verbindingen met binnenstad, kantoren en Scheveningen.

Lees ook het AD van vrijdag 15 september 2017

1 Response
  1. Meivogel

    Openbaar vervoer goed regelen. Op tijd en betaalbaar! Slechte dienstregelingen, verbindingen en belachelijk duur.