De raad besprak de evaluatie van de jaarwisseling. De Haagse Stadspartij pleit voor een totaalverbod van het consumentenvuurwerk, en wil dat de gemeente meer inzet op collectieve festiviteiten met oud en nieuw. Want deze traditie van ellende moet anders, de schade aan mens, dier en natuur is nu te groot. Hieronder de inbreng van fractievoorzitter Joris Wijsmuller.

“Kraaienpoten voor brandweerkazernes, vuurwerkbommen onder politiewagens, minderjarigen met molotovcocktails, tientallen auto’s en vuilcontainers in vlammen opgegaan, en vele opstootjes met de hulpdiensten; dit was ‘slechts’ de proloog in de maand voorafgaand aan de jaarwisseling. Tijdens de jaarwisseling: 44 aanhoudingen, 33 auto’s in de fik, de brandweer 569 keer uitgerukt, geweld en bedreiging tegen hulpverleners, journalisten bedreigd en bekogeld. We kunnen bijzonder trots zijn op de lovenswaardige inzet van alle hulpdiensten, professionals, vrijwilligers en de 63 bewonersinitiatieven om dit ‘feest’ in goede banen te leiden. Maar deze jaarlijkse traditie van ellende moet anders. Dan doel ik niet alleen op het hufterige gedrag – waartegen naar mijn indruk adequaat is opgetreden – maar zeker ook op het vrijelijk gebruik van explosieven in de vorm van knalvuurwerk, pijlen en siervuurwerk. Meer dan de helft van alle letsels is het gevolg van siervuurwerk. Goed dat er landelijk nu maatregelen worden voorbereid, maar ik vrees halve maatregelen.

Wat de Haagse Stadspartij betreft mag al het consumentenvuurwerk verboden worden, en neemt Den Haag op dit punt een voorbeeld aan Rotterdam. En staan wij vuurwerk en vuurwerkshows alleen nog toe zoals we dat nu ook met vuurstapels doen: op basis van een vergunning. De schade aan mens, dier en natuur is eenvoudigweg te groot om nog langer ongebreideld toe te staan. Het coalitieakkoord van vlak voor de jaarwisseling spreekt nog van vuurwerkafsteekzones, maar dit is achterhaald.

De Haagse Stadspartij is voorstander van een aantal goede collectieve festiviteiten in de stad tijdens oud en nieuw. Goed dat er in gesprek met bewoners wordt gegaan, maar daar is meer voor nodig. Hoe wil de gemeente dit stimuleren, zijn daar ook middelen (die nu opgaan aan alle schade) voor beschikbaar? En kan de vuurwerkshow op de Hofvijver niet nog iets spectaculairder? Goed dat de burgemeester nu al met Scheveningen in gesprek is over een vuurstapel bij de volgende jaarwisseling. Niet om te gaan marchanderen met de vergunning, maar om te kijken hoe dit op basis van een vergunning in goed overleg verantwoord te realiseren is. Hoe staat het met Duindorp, Laak en Escamp?”

Burgemeester Remkes zei in reactie op alle vragen uit de commissie toe dat er in het derde kwartaal een nieuw beleidskader komt waarin hij ook de benodigde extra middelen voor collectieve festiviteiten zal laten duiden. Met het verbieden van vuurwerk wil hij zich liever aan de nieuwe landelijke lijn houden, maar hij zal zijn invloed wel nog in de strijd werpen om, naast knalvuurwerk en vuurwerkpijlen, ook siervuurwerk waarmee gegooid kan worden in het verbod mee te nemen.