Tijdelijke halte Stevinstraat voorkomt kilometers lopen!

Halte Stevinstraat van tramlijn 9 wordt volgens de plannen opgeheven als de halte Circustheater is verplaatst naar een plek voor de Lourdeskerk . Maar nu de halte Circustheater voorlopig gehandhaafd blijft bij de Gevers Deynootweg, omdat de halte bij de Lourdeskerk nog niet klaar is, ontstaan er voor reizigers hele grote loopafstanden tussen de halte Nieuwe Duinweg en het Circustheater. “Dat is onacceptabel voor de reizigers uit de omgeving van de Stevinstraat!”, zegt Gerwin van Vulpen, raadslid voor de Haagse Stadspartij. “Reizigers moeten nu soms een kilometer extra lopen om de tram te pakken!”.
De problemen worden veroorzaakt omdat de werkzaamheden aan het baanvak van lijn 9 niet afgerond kunnen worden vanwege de aanleg van de parkeergarage bij de Lourdeskerk. De Haagse Stadspartij vraagt om de Halte Stevinstraat tijdelijk weer in te stellen met een noodhalte totdat de Halte Lourdeskerk klaar is.

Inzake: Halte Stevinstraat

Het raadslid de heer Van Vulpen heeft op 22 december 2015 een brief met daarin drie vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Volgens de plannen zou de halte Stevinstraat voor lijn 9 opgeheven worden als de halte Circustheater een stuk terug voor de Lourdeskerk komt te liggen. Maar nu de halte Circustheater voorlopig gehandhaafd blijft bij de Gevers Deynootweg en nu de halte bij Lourdeskerk nog niet klaar is ontstaan er voor reizigers hele grote loopafstanden tussen de halte Nieuwe Duinweg en Circustheater.
De problemen worden veroorzaakt omdat de werkzaamheden aan het baanvak van lijn 9 vanwege de aanleg van de parkeergarage bij de Lourdeskerk nog niet afgerond kunnen worden. De Haagse Stadspartij vraagt om de Halte Stevinstraat tijdelijk weer in te stellen met een noodhalte totdat de Halte Lourdeskerk klaar is.

1. Is het college met mij van mening dat de loopafstanden voor reizigers vanaf de Stevinstraat te lang worden als de halte bij de Lourdeskerk nog niet klaar is? Zo nee, waarom niet?

We zijn het met de Stadspartij eens dat de loopafstanden te lang zijn en dat er een halte bij de Lourdeskerk moet liggen.

2. Kan het college aangeven op welke termijn de Halte Lourdeskerk gereed zal zijn?

De verwachting is dat er eind februari 2016 gehalteerd kan worden ter hoogte van de Lourdeskerk.

3. Is het college bereid om tot die een tijdelijke halte bij de Stevinstraat in te richten? Zo nee, waarom niet?

In de afgelopen periode is de ligging van de sporen gewijzigd. Hierdoor is het technisch niet meer mogelijk om een (tijdelijke) halte Stevinstraat te realiseren.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,
mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen