Groot deel Stationsbuurt wordt beschermd stadsgezicht

Een groot deel van de Haagse Stationsbuurt wordt door de gemeente aangewezen als ‘beschermd stadsgezicht’. Wethouder Joris Wijsmuller is voornemens begin volgend jaar een voorstel hierover naar de raad te sturen. Dat schrijft de wethouder in een brief aan de gemeenteraad. Het gaat om het deel van de wijk met o.a. het Zieken, het Huygenspark, maar ook het Oranjeplein. Het Rode Dorp met de 141 arbeiderswoningen komt wellicht op de gemeentelijke monumentenlijst. Raadslid Peter Bos van de Haagse Stadspartij is verheugd. In oktober 2015 diende hij een motie in om de Stationsbuurt aan te wijzen tot beschermd stadsgezicht die door de voltallige gemeenteraad werd aangenomen: “Onderzoek van de afdeling Monumentenzorg en Welstand heeft uitgewezen dat een deel van de Stationsbuurt van voldoende cultuur-historische waarde is en aanwijzing tot beschermd stadsgezicht gerechtvaardigd is. Dat is een mooie opsteker voor de Stationsbuurt, die na jaren van stadsvernieuwing een bloeiende en prachtige wijk is geworden.”

Hieronder de conclusie van de Cultuurhistorische herwaardering van de Stationsbuurt van Monumentenzorg en Welstand:

Alles overwegende is er voldoende aanleiding om een deel van de wijk aan te wijzen tot gemeentelijk beschermd stadgezicht. Het uitbreidingsplan van W.C. van der Waeyen Pieterszn. uit 1861 betrof ook het Oranjeplein. Het plein zelf valt buiten de bestemmingsplangrenzen van de Stationsbuurt maar is vanuit cultuurhistorisch perspectief hiermee onlosmakelijk verbonden. Om die reden zou ook het Oranjeplein en de hier nog aanwezige negentiende eeuwse gevelwanden onderdeel moeten zijn van het te beschermen stadsgezicht. Het gaat dan om het gebied omsloten door Zieken, Groenewegje (aansluitend op het rijks beschermd stadsgezicht Centrum), Spinozastraat, Oranjeplein, Van Limburg Stirumstraat en Oranjelaan. In dit potentiële stadsgezicht vormen de laat middeleeuws uitleg vlak buiten de oude singelomgrachting en de vroege negentiende eeuwse planmatige opzet belangrijke structuren die iets vertellen over de ontwikkeling van Den Haag. De negentiende- en vroeg twintigste panden zijn in dit deel van de Stationswijk nog voor een belangrijk deel bewaard gebleven (i.t.t. tot het overige deel van de wijk). In het zuidelijk deel van de Stationswijk is het Rode Dorp (Hoefkade 60 t/m 310) uit 1874 naar ontwerp van architect E. Saraber cultuurhistorisch zeer waardevol. Te overwegen valt om dit complex op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen.