Denktank moet pretpark voorkomen

De plannen om de Scheveningse Bosjes, en het Westbroekpark met elkaar te verbinden tot een groot Internationaal Park stuiten in de stad op veel weerstand. Ook de Haagse Stadspartij ziet tot haar grote verbazing in de plannen weinig terug van oorspronkelijke uitgangspunten als het versterken van de natuurwaarden door de parken te verbinden. “Integendeel, als je de plannen goed bekijkt dan moet er flink wat natuur wijken voor pleinen, horeca en ander vermaak, waardoor het oorspronkelijke karakter van het gebied verloren dreigt te gaan. Alleen al voor de aanleg van een brede wandelroute moet 12 hectare groen van de Scheveningse Bosjes gerooid worden. Ik vind dat we moeten voorkomen dat dit karakteristieke stuk natuur één groot pretpark wordt”, waarschuwt Gerwin van Vulpen van de Haagse Stadspartij.

Bewoners- en natuurorganisaties die vooraf bij de planvorming betrokken waren voelen zich overvallen door het plan dat nu voor ligt. Zij zien in het plan niets terug van hun inbreng. Van Vulpen vindt het een gemiste kans dat deze Haagse Kracht niet beter is benut en hij benadrukt dat het plan nu nog ter inzage ligt. “Het is van belang dat zoveel mogelijk mensen hun zienswijze op het plan gaan indienen. Want ik ga er van uit dat, nu er vanuit brede lagen van de Haagse bevolking zoveel bezwaren naar voren gebracht zijn, de wethouder zo verstandig is om het plan drastisch aan te passen”. Van Vulpen pleit ook voor het instellen van een denktank van natuur- en bewonersorganisaties, die op basis van de zienswijzen komt tot een breed gedragen plan, waarmee het groen en de stad het best gediend zijn.

De analyse die de ‘werkgroep groen’ van de Haagse Stadspartij maakte van het plan voor het internationale park staat hier hier te lezen

1 Response