Tekort aan volgroeide straatbomen dreigt

Volgroeide bomen spelen een belangrijke rol bij de geleidelijke afvoer van neerslag en bij de opname van fijnstof en CO2. In Den Haag staan 116.500 straatbomen. Jaarlijks wordt 2% tot 3% van de Haagse straatbomen in verband met onderhoud vervangen. Voor elke gerooide boom wordt een jonge boom teruggeplant. Het duurt 10 tot 15 jaar tot dat een jonge boom is uitgegroeid tot een half volgroeide boom. Deze half volgroeide bomen bufferen ongeveer de helft aan CO2 en water als een volgroeide boom.

Permanent hebben dus 30.000 tot 50.000 straatbomen een bufferingscapaciteit die de helft minder is dan een volwassen boom. De totale bufferingscapaciteit van de Haagse straatbomen neemt hierdoor af tot bijna de helft.

Gerwin van Vulpen: ‘Het planten van 1.000 extra straatbomen zoals de gemeente wil, is slechts een druppel op een gloeiende plaat en absoluut onvoldoende om de stad klimaatneutraal te maken. Onderzoek toont aan dat er op korte termijn minstens 20.000 halfwas straatbomen bij moeten komen!

Hoe houden we de buffercapaciteit op peil?

  • Verhoog de herplantplicht bij regulier onderhoud voor 1 gerooide boom 1 nieuwe boom naar 1 op 2 en in versteende wijken naar 1 op 3 of 1 op 4 bomen.
  • Plant bij reguliere vervanging geen jonge bomen, maar half volgroeide straatbomen.
  • Plant de komende 4 jaar minstens 20.000 extra half volgroeide straatbomen om een deel van de achterstand weg te werken.
  • Behoud volwassen straatbomen zo lang mogelijk door intensief beheer (zorg voor voldoende budget) en streef er naar dat de gemiddelde boomleeftijd omhoog gaat naar 80 jaar.
  • Plant boomsoorten die veel CO2 en/of water opnemen of zonlicht tegenhouden. En hanteer voor bomenrijen plantschema’s waarbij volwassen boomkruinen elkaar kunnen raken.
  • Volwassen bomen hebben een hogere economische waarde. Het planten van half volgroeide bomen is duurder, dus zorg voor een toereikend budget.

Onderzoek ‘Is een 1:1 herplantplicht voldoende om bufferingscapaciteit straatbomen op peil te houden?’: pdf onderzoek HSP.herplantplicht