Debat Van duurzaamheid naar ecologische rechtvaardigheid

Woensdag 6 december organiseert de Haagse Stadspartij het vierde Haags Stadscafé ‘Van duurzaamheid naar ecologische rechtvaardigheid’. Een avond waarin we met elkaar in gesprek gaan over de manieren waarop we iedereen kunnen betrekken bij de transitie naar een duurzame wereld. Het debat begint om 19.30 uur in Theater De Vaillant.

De avond wordt ingeleid door Fatima Faïd (raadslid Haagse Stadspartij). Gastsprekers zijn Chihiro Geuzenbroek (klimaatactivist Code Rood),  Donald Pols (directeur Milieudefensie) en Gerwin van Vulpen (raadslid Haagse Stadspartij). Na de pauze volgt een discussie onder leiding van gespreksleider Olave Basabose.

Klimaatverandering wordt vaak als een neutraal begrip beschouwd. Bepaalde groepen hebben echter veel meer last van de gevolgen van klimaatverandering dan anderen. De verandering van het klimaat raakt namelijk vooral de armste, meest kwetsbare, meest gemarginaliseerde gemeenschappen op onze aardbol. Zo worden b.v. de grondstoffen in elektrische auto’s gedolven door kinderen en vervuilt het delven hiervan de lokale leefomgeving. In ons eigen land, zijn het vervuilende bedrijven zoals Shell en Siemens, die veel subsidie ontvangen voor de zogeheten duurzaamheid transitie. Dit terwijl deze multinationals zelf jarenlang de wereld hebben vervuild. In onze eigen stad blijkt dat met name de Hagenaars die op het zand wonen de burgers zijn die de duurzame subsidieregelingen aanvragen, terwijl deze in principe voor alle inwoners van onze stad bedoeld zijn.
In De Groene Amsterdammer van 8 november 2017 stond een prachtig artikel ‘Duurzaam leven is een privilege’ over dit onderwerp.

Het is daarom uiterst relevant om te bespreken hoe wij ecologische rechtvaardigheid voor ons allen kunnen realiseren. Wij nodigen iedereen uit om kritisch mee te denken en jouw groene ambities voor de wereld en onze de stad met ons te komen delen.

Datum woensdag 6 december, aanvang 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur)
Einde 21.00 uur (na afloop is de bar open)
Locatie Theater De Vaillant, Hobbemastraat 120
Toegang Gratis