Tag

Kerkplein
Kerkplein

Behoud alle bomen op het Kerkplein

De Haagse Stadspartij is blij met de voorgenomen herinrichting van het Kerkplein. De gladde keitjes zorgen regelmatig voor gevaarlijke situaties en valpartijen van fietsers. In overleg met bewoners en ondernemers rond de Grote kerk is nu een schetsontwerp tot stand gekomen waarin er meer ruimte komt voor fiets- en wandelroutes, terrassen, banken, een fontein en speelvoorzieningen. Ook zou er meer ruimte komen...
Lees verder
Kerkplein

Hoop voor fietsers en hooggehakte vrouwen

De slechte bestrating van het plein rond de Grote Kerk gaat aangepakt worden. Gerwin van Vulpen, raadslid van de HSP, stelde hierover begin december 2014 vragen aan het college. Deze zijn op 30 december 2014 beantwoord en er lijkt gewerkt te gaan worden aan verbetering. Het AD wijdde er op 3 januari j.l. een artikel...
Lees verder