Hoop voor fietsers en hooggehakte vrouwen

De slechte bestrating van het plein rond de Grote Kerk gaat aangepakt worden. Gerwin van Vulpen, raadslid van de HSP, stelde hierover begin december 2014 vragen aan het college. Deze zijn op 30 december 2014 beantwoord en er lijkt gewerkt te gaan worden aan verbetering. Het AD wijdde er op 3 januari j.l. een artikel aan, dat kunt u lezen onder aan de pagina.

Fractievoorzitter Peter Bos is één van de vele slachtoffers van de slechte bestrating: “Vier maanden geleden ben ik op deze plek hard onderuit gegaan met mijn fiets. Mijn knie was zwaar gekneusd. Maanden heb ik kreupel gelopen en ik heb nog steeds last van mijn knie. Ik ben blij dat er nu eindelijk wat gaat gebeuren.”

Gemeente Den Haag
BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN
van het raadslid de heer Van Vulpen
sv 2014.467
RIS 279388
Regnr. PBS/2014.350 Den Haag, 30 december 2014
Inzake: Herstel bestrating Grote Kerkplein

De gemeenteraad
Het raadslid de heer Van Vulpen heeft op 4 december 2014 een brief met daarin vier vragen aan de
voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 38 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden
van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

In april 2013 stelde de PvdA fractie de vraag of de bij de opknapbeurt van het plein rond de Grote Kerk in verband met de Huygenstenstoonstelling ook de slechte bestrating van het plein werd meegenomen, zij kreeg hierop het volgende antwoord:

De bestrating van het Kerkplein ligt er deels niet goed bij. Recent is door gebrek aan de juiste stenen op verschillende plekken asfalt gebruikt voor herbestrating. Inmiddels zijn deze stenen weer beschikbaar en is opdracht gegeven voor reparatie. We verwachten dat deze reparatie de kwaliteit van de bestrating van het plein zal verbeteren. Overigens worden onveilige situaties in de bestrating direct aangepakt door het Stadsdeel. De bestrating tussen en direct naast de tramrails valt onder verantwoordelijkheid van de HTM. Wij hebben de HTM op de staat van de bestrating gewezen.

1. Kan het college uitleggen waarom er anderhalf jaar later nog steeds niks aan de bestrating rond de Grote Kerk gedaan is? Zo nee, waarom niet?

De gevaarzettende situaties zijn aangepakt, de stenen zijn opnieuw gelegd en de ruimte tussen de
sporen is geasfalteerd. Met dergelijk kleinschalig onderhoud is het plein, gelet op de huidige
inrichting, materiaalgebruik en de gebruikersdruk, niet goed op niveau te houden. Daarom wordt
momenteel gewerkt aan een plan voor een totale verbetering van het plein. Daarbij wordt gekeken naar de functies van het plein, de buitenruimte, veilige routes en de toegankelijkheid.

2. Is het college het met de mij eens dat de slechte bestrating in combinatie met de gladheid van de steentjes en de aanwezigheid van tramrails leidt tot gevaarlijke situaties voor fietsers? Zo nee, waarom niet?

Het college is van mening dat slechte bestrating, in combinatie met de trambaan, kan leiden tot
gevaarlijke situaties voor fietsers. Dat is de reden dat medewerkers van het stadsdeel de situatie op het plein goed in de gaten houden. Waar nodig worden direct herstelwerkzaamheden uitgevoerd. Zo is er dit jaar al voor een bedrag van ongeveer € 25.000,00 aan kleine reparaties en herstelwerkzaamheden uitgevoerd. De aanwezigheid van de tramrails an sich is een gegeven in de gehele stad, zo ook voor het Kerkplein.

3. Is het college bereid om alsnog zo spoedig mogelijk de bestrating te herstellen en te zorgen voor een veilige situatie voor voetgangers en fietsers? Zo nee, waarom niet?

Zie antwoord op de vragen 1 en 2

4. Is het college bereid de HTM aan te sporen het gedeelte wat onder hun verantwoordelijkheid valt ook zo spoedig mogelijk te herstellen? Zo nee, waarom niet?

Het college heeft de directie van de HTM aangesproken op haar verantwoordelijkheden.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,
mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen

Uitweg voor fietsers en hooggehakte vrouwen
AD/Haagsche Courant, 3 jan 2015
Gemeente werkt aan ’totale verbetering’ kerkplein

Het plaveisel rond de Grote Kerk slijt sneller dan de gemeente kan repareren. Dus moet het plein hoognodig op de schop. ‘Prima, maar vergoeden ze ook de hakken die ik hier kapot heb gelopen?’

Helena Kirchner schuifelt over het plein bij de Grote Kerk. Ter hoogte van kantoorboekhandel Berlage zet de Voorburgse dame de ene hooggehakte pump behoedzaam voor de andere. Ze wankelt meer dan dat ze schrijdt. Voor een vrouw op hakken is het plein rondom de kerk een ellende. De ‘kinderkopjes’ steken hier en daar schots en scheef uit de grond. De kieren tussen de keien wijken gemakkelijk een centimeter of vijf. En dan zijn er nog de gaten die spontaan in het plaveisel lijken te vallen. Kom daar als sjiek geschoende da-me maar eens ongeschonden overheen. ,,Ik loop op mijn tenen, vertelt de Voorburgse opvallend opgewekt. ,,Als ik met mijn hak in een voeg stap, dan kan ik mijn schoenen wel weggooien. Je moest eens weten hoeveel ik er hier al kapot heb gelopen.” Maar niet alleen hooggehakte vrouwen ervaren problemen rond de Grote Kerk. Tegenover de Engelse pub The Fiddler struikelt een Vlaamse toerist over een losse kei. En iets verderop stuiteren fietsers door een riante kuil naast de trambaan. ,,Ik zit hier op de eerste rij,” lacht een medewerkster van pizzeria La Lanterna. ,,Dagelijks zie ik fietsers vallen. Vanwege de tramrails, maar ook door de kuilen en de stenen.”

Ongelukjes

Het verhaal van de beroerde bestrating is niet nieuw. Klachten doen al jaren de ronde. Sinds 2006 mopperen lokale politici periodiek over ‘levensgevaarlijke kieren tussen de kasseien’, over versleten stenen die spekglad worden en over gaten die niet of notabene met asfalt worden gevuld. Over fietsers ook, die vallen en over ‘wandelstok-afhankelijken’ die met gevaar voor eigen leven oversteken. Onlangs was het Gerwin van Vulpen van de Haagse Stadspartij die de hele en halve ongelukjes van ongelukkige fietsers aan de kaak stelde. In antwoord op zijn vragen erkent de gemeente dat de klinkers en kasseien rond de Grote Kerk er verre van ideaal bijliggen. Natuurlijk doen medewerkers hun best, voerden ze vorig jaar zelfs voor 25.000 euro aan ‘reparaties en kleine werkzaamheden’ uit, maar zelfs dan kunnen ze niet veel meer doen dan gevaar bezweren. De keien blijken eenvoudigweg niet sterk genoeg om de immense stroom fietsers en voetgangers zonder mankementen op te vangen. Sterker: de basalten bestrating slijt sneller dan de gemeente kan repareren. En dus moet er iets gebeuren, vindt ook het college van burgemeester en wethouders. Na jaren van klachten lijkt een oplossing zelfs nabij, al blijft de inhoud voorlopig nog vaag. Er is een plan in de maak voor ‘een ’totale verbetering van het plein’, zo schrijft het stadsbestuur. En daarbij wordt momenteel gekeken naar de ‘buitenruimte, naar veilige routes en naar de toegankelijkheid.’

Rode loper

Helena Kirchner is blij verrast. ,,Als ze nu mijn kapotte hakken nog vergoeden, is het helemaal voor elkaar,” lacht ze. Ondanks alles hoopt de Voorburgse dame dat de kasseien, waarop ze geregeld haar schoenen stuk loopt, straks niet de dupe worden van een al te rigoureus ingrijpen. ,,Dit plein met z’n kinderkopjes past prachtig bij de Grote Kerk. Ze vormen een heel sfeervol geheel. ,,Daar moet je niet té veel aan tornen.” Ze heeft dan ook een andere suggestie, uit de losse pols. ,,Ik adviseer de gemeente om hier op het plein een aparte strook aan te leggen. Van de ene naar de andere kant. Een soort rode loper, met be-ter plaveisel. Zodat vrouwen op hakken en mensen die moeilijk ter been zijn, toch prettig over kunnen steken.”