Behoud alle bomen op het Kerkplein

De Haagse Stadspartij is blij met de voorgenomen herinrichting van het Kerkplein. De gladde keitjes zorgen regelmatig voor gevaarlijke situaties en valpartijen van fietsers. In overleg met bewoners en ondernemers rond de Grote kerk is nu een schetsontwerp tot stand gekomen waarin er meer ruimte komt voor fiets- en wandelroutes, terrassen, banken, een fontein en speelvoorzieningen. Ook zou er meer ruimte komen voor het groen. Deze week is dit schetsvoorstel besproken in de raadscommissie.

De Haagse Stadspartij is vooral verbaasd over het feit dat de voorgenomen vergroening, in de vorm van langgerekte groenperken, zou moeten leiden tot het kappen van meer dan de helft van de huidige bomen. “Waarom kunnen de huidige bomen bij zo’n vergroening niet behouden blijven?” wilde raadslid Gerwin van Vulpen van de wethouder weten. Bewoners en ondernemers gaven ook aan dat zij zich niet herkennen in dit schetsontwerp. Zij vinden dat de groenperken, bankjes en de fontein een flexibel gebruik van het plein in de weg staan. Een volgepakt plein kan niet meer als podium dienen voor popconcerten, of bijvoorbeeld een Bloemenmarkt. De Haagse Stadspartij vreest daarnaast dat de fontein en de bloemperken ook de fiets- en wandelroutes in de weg gaan zitten.

De wethouder gaf aan dat dit schetsontwerp op basis van verder overleg met belanghebbenden vertaald zal worden naar een voorlopig ontwerp dat nog een keer in de raad besproken zal worden. De twee monumentale platanen rondom de kerk zullen in ieder geval blijven staan. En verder gaf de wethouder aan dat alle bomen, op drie iepen voor het Postkantoor na, in goede conditie zijn en verplaatst kunnen worden. “Dat betekent dat vrijwel alle bomen behouden kunnen blijven!” concludeert van Vulpen na afloop. “Ook als de drie iepen gekapt moeten worden voor het ontwerp zal daar, wat mij betreft, een zwaarwegend argument voor moeten gelden.”