Tag

groenbeheer
groenbeheer

Haagse Stadspartij maakt zorgvuldig groenbeheer mogelijk

De Haagse Stadspartij heeft, tijdens de begrotingsbehandeling in de gemeenteraad, donderdag een motie ingediend waarin gevraagd wordt om meer geld vrij te maken voor het onderhoud van het groen. Het geld hier voor moet gevonden worden in de voorjaarsnota 2016 en begroting 2017. Deze motie werd met grote steun van de raad aangenomen en leidt...
Lees verder
populieren

Komt er extra geld voor groenbeheer op niveau?

Den Haag gaat binnen twee jaar 989 populieren op leeftijd kappen die volgens onderzoek overwegend nog in goede conditie zijn. Reden voor de kap is het risico dat eventueel afbrekende doorgezakte takken vormen voor het verkeer. Deze populieren moeten eigenlijk intensief onderhouden worden en dat kost te veel geld. De afdeling groenbeheer geeft zelf aan...
Lees verder