Groene middenberm

Sterfietsroute Juliana van Stolberglaan: bomen blijven én brede fietsstrook

Dankzij een motie van de Haagse Stadspartij krijgen de kastanjes en platanen op de Juliana van Stolberglaan meer kans om uit te groeien. Met steun van o.a. D66, CDA, Partij voor de Dieren en Groen Links komt er bij de aanleg van de sterfietsroute naast meer ruimte voor de fietsers ook een groenere middenberm.

Middenberm
De drie meter brede middenberm is wat betreft de Haagse Stadspartij nu te stenig. In de aangenomen motie werd gevraagd om de middenberm van de Juliana van Stolberglaan te vergroenen waardoor de standplaats van de kastanjes en platanen flink verbeterd wordt.

Sterfietsroutes
De Haagse Stadspartij is voorstander van veilige, snelle en herkenbare sterfietsroutes. Maar soms is inpassing lastig en tijdrovend. Over het knelpunt aan de Juliana van Stolberglaan is lang en breed overlegd met bewoners, wijkorganisatie en de Fietsersbond. Daarbij zijn tal van alternatieven voorbij gekomen. De Haagse Stadspartij steunt de variant van de wethouder Tom de Bruijn (D66) waarbij de bomen kunnen blijven staan en de fietsers toch meer ruimte krijgen in de vorm van een meer dan twee meter brede fietsstrook en een optisch smallere rijbaan voor auto’s. Onderzoek wijst uit dat auto’s hierdoor meer afstand houden als ze fietsers passeren.

Andere moties Juliana van Stolberglaan
De Haagse Stadspartij steunde ook de aangenomen moties van de heer Rogier (CDA) om te onderzoeken op welke manier de snelheid van het autoverkeer teruggebracht kan worden. En de motie van mevrouw Teunnisse (Partij voor de Dieren) om bij de herinrichting te zoeken naar ruimte voor fietsparkeren.