Lokaal maatwerk kostendelersnorm bij mantelzorg en opvang daklozen

De gemeente Den Haag heeft een volgende stap gezet in het bieden van maatwerk om de asociale gevolgen van de kostendelersnorm lokaal te repareren. Op papier lijkt de kostendelersnorm redelijk. Als uitkeringsgerechtigden een huishouden delen met anderen kunnen ze ook de kosten delen en dus met minder uitkering toe. De praktijk blijkt echter weerbarstiger. Een deel van de huishoudens dat te maken heeft met de kostendelersnorm komt door de plotselinge inkomensachteruitgang in financiële problemen. Helemaal schrijnend wordt de situatie wanneer een uitkeringsgerechtigde iemand in huis neemt zonder inkomen om bijvoorbeeld, vaak kortdurend, mantelzorg of hulp bij dakloosheid te bieden. Ook in die gevallen is de kostendelersnorm namelijk gewoon van toepassing. Terwijl de kosten voor de vaste lasten niet kunnen worden gedeeld gaat de uitkering wél met ongeveer een derde omlaag.

Verschillende daklozenorganisatie hebben hierover aan de bel getrokken. Sinds de invoering van de kostendelersnorm zien zij het aantal daklozen stijgen. Ook uit Amsterdams onderzoek blijkt dat de bereidheid om dit soort hulp en mantelzorg te verlenen door de kostendelersnorm afneemt.
De Haagse Stadspartij vraagt al langer aandacht voor deze problematiek en is blij dat er, na een toezegging van de wethouder afgelopen juni, vorige week eindelijk meer duidelijkheid is gekomen over de uitbreiding van het lokale maatwerk bij de kostendelersnorm.

Raadslid Sanne van der Gaag: “Ik hoop dat het beloofde maatwerk bij de kostendelersnorm voor mensen die kortdurend iemand opvangen in een crisissituatie voor deze mensen het verschil kan maken. Het mag niet zo zijn dat de overheid mensen ontmoedigt om voor elkaar te zorgen. Wel vind ik het maatwerk dat in de brief is beloofd nog erg vaag. Wat is dat maatwerk precies? Liever zie ik duidelijk beleid waarbij in dit soort situaties bijvoorbeeld tot maximaal een jaar ontheffing kan worden aangevraagd. Ik ben benieuwd hoe dit in de praktijk uitpakt maar het is in ieder geval een flinke stap in de goede richting”.

Eerder leverde de gemeente Den Haag al maatwerk bij de kostendelersnorm voor ouderen zonder volledige AOW die een AIO uitkering ontvangen (aanvullende inkomensvoorziening ouderen en gezinnen waarvan één ouder ongedocumenteerd is). Naast de uitbreiding van het maatwerk voor de opvang van mensen in crisissituaties komt er ook meer aandacht voor kamerhuurders en kostgangers die door de kostendelersnorm in de problemen komen.