Fatima Faïd

Bescherm de privacy van mensen die zorg nodig hebben

De privacy van mensen die zorg of jeugdhulp krijgen schiet ernstig tekort stelt de gemeentelijke ombudsman van Rotterdam. Er worden onnodig veel gegevens verzameld die vervolgens door veel partijen kunnen worden ingezien. De Haagse Stadspartij wil weten hoe dit in Den Haag zit en of het college de privacy van mensen die zorg nodig hebben goed genoeg beschermt.

De Haagse Stadspartij vindt het belangrijk dat de privacy van mensen die zorg of jeugdhulp nodig hebben beschermd wordt en dat er zorgvuldig met hun gegevens wordt omgegaan. Daarom heeft raadslid Fatima Faïd vragen aan het college gesteld om meer duidelijkheid te krijgen over de situatie in Den Haag. Zo wil zij weten welk beleid het college voert ten aanzien van het beschermen van persoonsgegevens en met welk doel deze verzameld worden. Het is belangrijk dat inwoners weten wat er met hun gegevens gebeurt en dat zij ervan op de hoogte zijn wie deze gegevens mogen inzien.

Faïd: “Mensen moeten vaak hun hele hebben en houden op tafel leggen als zij zich bij de gemeente melden met een zorgvraag. Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met hun gegevens wordt omgegaan. Alleen gegevens die nodig zijn voor het behandelen van hun hulpvraag mogen verzameld worden en alleen door partijen die deze gegevens ook daadwerkelijk nodig hebben. De Haagse Stadspartij wil dan ook dat het college de aanbevelingen van de gemeentelijke ombudsman in Rotterdam ten aanzien van het beschermen van deze gegevens in haar beleid opneemt”.