Steeds meer klachten over trillingen en geluidsoverlast Avenio’s

Er wordt door omwonenden steeds meer geklaagd over trillingen en geluidsoverlast van de nieuwe Avenio’s (tramvoertuigen). In München, waar een smallere versie van de Haagse Avenio rijdt, ervaren omwonenden ook geluids- en trillingsoverlast. Inmiddels heeft het stadsbestuur van München bij Siemens en vervoerder MVG om een onderzoek gevraagd. Het onderzoek is inmiddels uitgevoerd en hieruit komt naar voren dat er dor Siemens nieuwe wielprofielen ontwikkeld worden die minder geluidsoverlast moeten opleveren. De nieuwe wielprofielen worden in München eerst door de technische toezichthouder van de deelstaat een jaar lang getest voordat met zekerheid gezegd kan worden of dit een afdoende oplossing is.

Gerwin van Vulpen: ‘De Avenio’s zijn bijna twee keer zo zwaar als de oude rode trams. Geen wonder dat dat meer trillingen en herrie oplevert! Het is afwachten of de nieuwe wielprofielen een oplossing voor de geluidsoverlast zullen zijn.’

Schriftelijke vragen
Raadslid Gerwin van Vulpen heeft naar aanleiding hiervan schriftelijke vragen gesteld aan het college over klachten over, en onderzoek naar de trillingen en geluidsoverlast die de Duitse Avenio in München blijkt te veroorzaken.
1. Is het college op de hoogte van het feit dat er ook in München veel klachten binnenkomen over trillingen en geluidsoverlast van de Avenio’s die daar rijden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, sinds wanneer?
2. En is het college op hoogte van de vragen die hierover aan het stadsbestuur in München zijn gesteld en het onderzoek dat op basis van de klachten is ingesteld? Zo nee, waarom niet? Zo ja, heeft het college op basis van bijgevoegde beantwoorde vragen van het gemeentebestuur van München contact opgenomen met betrokken partijen?
3. Is het college bekend met het feit dat uit het onderzoek naar voren komt dat Siemens de oplossing zoekt in het ontwikkelen van een nieuw wielprofiel? Zo nee, waarom niet?
4. Kan het college aangeven welke kosten hiermee gemoeid zijn? En welke partij de kosten gaat betalen?
5. Hoe groot is de kans dat de Haagse Avenio’s naar Wenen moeten vanwege reparatie aan de genoemde onderdelen?
6. Kan het college garanderen dat, voor het verhelpen van de technische problemen, de inzetmogelijkheden van de huidige Avenio’s niet zullen beperken?
7. De HTM is op dit moment bezig om de oude rode GTL-trams af te voeren. Is het college met mij van mening dat het, met oog op een mogelijke tijdelijke uitdunning van de 60 inzetbare Avenio’s, verstandig is de rode GTL-trams voorlopig aan te houden? Zo nee, waarom niet?

Uw reactie

Gebruik de CAPTCHA *^*