Stadspartij viert Bomenbevrijdingsdag

9 Feb 2011. Vandaag zijn niet alleen de 25 monumentale kastanjes aan de Koninginnegracht definitief van de kettingzaag gered, ook werd onder aanvoering van de Haagse Stadspartij met succes actie gevoerd tegen de dreigende kap van een iep, een populier en een Italiaanse populier in de tuin van de Nieuwe Kerk aan het Spui.

 

De dag begon al vroeg om 8.30 uur met een door de Haagse Stadspartij georganiseerd werkbezoek van enkele raadscommissieleden aan de Nieuwe Kerktuin waar bewoners hun verhaal en de bedreigde bomen lieten zien. Dat kreeg later in de ochtend een vervolg in de commissievergadering waar alle fracties de Haagse Stadspartij bijvielen in het appél op de wethouder om de onzinnige kapplannen te staken. Wethouder Dekker vroeg wel ruimte om de ingezette kapaanvraagprocedure netjes af te ronden, maar zegde toe om als de kapvergunning definitief zou worden, hier geen gebruik van te maken.

Reportage op Hofstijl: http://tinyurl.com/5vu6zkq