Stadslandbouw en stadstuinen op Haagse daken

Dit wil toch iedereen: Stadslandbouw en stadstuinen op Haagse daken. Donderdag 2 november is de motie van de  Haagse Stadspartij aangenomen waarin de partij vraagt om te onderzoeken of het mogelijk is om daken die geschikt zijn te gebruiken voor stadslandbouw, stadstuinen en stadsparken.

Te veel stenen, te weinig groen
De steden van tegenwoordig hebben onder meer te kampen met wateroverlast, een te kort aan regenwater opvang, hittestress (mede als gevolg van de vele harde oppervlaktes) en te hoge uitstoot van fijnstof. Dit is niet anders voor Den Haag, waar ook honderden vierkante meters Haags dak en muur niet gebruikt worden. Groene daken en muren zijn een goede waterbuffer en een uitstekende oplossing tegen hittestress. Maar dat niet alleen. Het stadsbeeld wordt aantrekkelijker en de stadslandbouw is goed voor het milieu (afstand tussen product en klant wordt kleiner) en de economie (het schept banen).

Groenere stad
De Haagse Stadspartij wil dat de gemeente – zonder bureaucratische regelgeving – de aanleg van tientallen hectaren aan groene Haagse daken stimuleert. Groene Haagse daken waar restaurants in de Grote Marktstraat hun eigen producten verbouwen in hun eigen dakmoestuin. Stadsparken op de daken van de warenhuizen in de Grote Marktstraat, waar het winkelend publiek aan het einde van de dag onder het genot van een drankje kan genieten van de ondergaande avondzon. Wie wil dit niet? De Haagse Stadspartij heeft het college daarom gevraagd om in kaart te brengen hoeveel vierkante meter dak hiervoor geschikt is en om ondernemers en bedrijven te stimuleren om hun dak een groene bestemming te geven.

Gerwin van Vulpen: ‘Wat zou het geweldig zijn als ook in Den Haag gestart kan worden met een ‘Groene Revolutie’. De daken en muren zijn er al. Het is eigenlijk slechts een kwestie van de initiatiefnemers de ruimte te geven om het te doen!’.

In de pers
NRC Handelsblad, 7 september 2017 ‘Het gebouw wordt een verticale tuin’
AD Haagsche Courant, 1 oktober 2017 ‘Dichtgeslibd Parijs hoopt na autovrije dag op groene revolutie’
Den Haag FM, 3 november 2017
De Vitale Groene Stad, 6 november 2017