Maak werk van toekomst bijstandsgerechtigden

Voor sommige Hagenaars met een bijstandsuitkering is het lastig om aan het werk te komen. Hun werkervaring en opleidingsachtergrond sluiten niet goed aan bij de banen die beschikbaar zijn op de Haagse arbeidsmarkt.

Tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag heeft de Haagse Stadspartij een motie ingediend om deze mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt tegen te gaan en te onderzoeken hoe we bijstandsgerechtigden omscholing tot een kansrijk beroep kunnen aanbieden. De motie van raadslid Sanne van der Gaag is unaniem aangenomen.

Sanne van der Gaag: ‘De Haagse Stadspartij vindt het belangrijk dat alle Hagenaars een eerlijke kans op de arbeidsmarkt hebben. Daarom willen we in mensen met een bijstandsuitkering investeren. Er zijn diverse onderzoeken die een goed beeld geven van de beroepen waar in onze stad de komende jaren veel vraag naar is. Dat zijn bijvoorbeeld gecertificeerde lassers en MBO verpleegkundigen. Als we ervoor zorgen dat bijstandsgerechtigden zich kunnen omscholen om in één van deze kansrijke beroepen aan de slag te gaan ontstaat er een win-winsituatie. Het bijstandsvolume daalt en dit is goed is voor de gemeentelijke financiën, we bieden mensen een duurzaam toekomstperspectief én we hebben voldoende gekwalificeerde mensen om de vacatures in onze stad op te vullen. Ik ben erg blij dat de motie is aangenomen, ik hoop dat we dit echt van de grond gaan krijgen!