Sluipverkeer zo veel mogelijk beperken op Bankastraat

De Haagse Stadspartij vindt dat sluipverkeer de leefbaarheid in woonwijken onder druk zet. En om die reden zou het sluipverkeer zoveel mogelijk beperkt moeten worden. Nu de Laan Copes van Cattenburch door werkzaamheden afgesloten is, wordt het doorgaand verkeer via de Bankastraat naar de snelweg geleidt. De rustige Bankastraat is hierdoor veranderd in een drukke verkeersader waar in de spits files staan. Het gehaaste doorgaande verkeer houdt zich niet aan de 30 km per uur zone waardoor zich gevaarlijke omstandigheden voordoen. De Haagse Stadspartij wil van het college weten waarom het doorgaande verkeer niet veel eerder op de centrumring gevraagd wordt om een andere route richting de snelweg te kiezen. Bijvoorbeeld ter hoogte van de Scheveningseweg, of de hoek Laan van Meerdervoort en de Koningin Emmakade. Het verkeer kan dan via het Telderstracé richting de snelweg rijden. De omleiding via de Bankastraat leidt tot overlast en onveilige situaties zegt Gerwin van Vulpen van de Haagse Stadspartij, ”dit moet anders geregeld worden zeker met het opbreken van de Javastraat in het vooruitzicht! “