Vluchtelingenopvang

Den Haag maakt werk van vluchtelingenopvang

De Haagse Stadspartij is blij met de uitgewerkte plannen voor het lokale vluchtelingenbeleid. Naast de 1900 statushouders die voor langere tijd in de stad worden opgenomen, komen er 40 speciale opvangplaatsen voor alleenstaande minderjarige asielzoekers bij Parnassia en wordt er noodopvang voor 600 vluchtelingen gerealiseerd in het voormalig ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Het college heeft de raad hier vanochtend met een brief over geïnformeerd. Woensdagavond wordt deze brief in een speciaal hiervoor ingelaste raadsvergadering besproken

De plannen van het college zijn in goed overleg met het Rijk, het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de andere gemeenten in onze veiligheidsregio tot stand gekomen. Zij hebben gezamenlijk gekeken hoe de vluchtelingenopvang in de regio het best kan worden ingevuld. In de eerste brief van het college werd al aangekondigd dat Den Haag naast de reguliere taakstelling nog eens 700 extra statushouders opneemt. Deze statushouders zullen verspreid door de stad worden gehuisvest op verschillende kleinere vastgoedlocaties van de gemeente.

Een grotere groep statushouders zal vanaf 1 januari 2016 waarschijnlijk een plek in het voormalig ministerie SZW krijgen. Deze plannen worden op dit moment nog nader uitgewerkt. Zo wordt bijvoorbeeld de mogelijk tot co-housing met studenten of anderen onderzocht. Het is voor hun integratie namelijk belangrijk dat statushouders niet geïsoleerd van de rest van de stad leven. Naast onderdak voorziet de gemeente ook in begeleiding, school voor de kinderen, dagbesteding, taal, hulp bij psychische en maatschappelijke problemen en aandacht voor welzijn.

Fatima Faïd staat achter de plannen voor de opvang van vluchtelingen: “Veel gemeenten zijn bereid tijdelijke noodopvang aan vluchtelingen te bieden. Dit is hard nodig dus het is goed dat deze initiatieven worden genomen en dat wij hier als stad ook ons deel in doen. Maar deze noodopvang is geen zaligmakende oplossing. Vluchtelingengezinnen worden gedwongen te verhuizen van de ene naar de andere noodvoorziening, zonder te weten waar het eindstation is. Dit rondpompen van gezinnen is vooral voor de ontwikkeling van kinderen erg slecht.”

Na verloop van tijd verdwijnen de vluchtelingen weer uit de gemeenten die nu tijdelijke noodopvang bieden. Faïd: “Veel minder gemeenten zijn bereid voor een structurele oplossing te gaan en vluchtelingen langdurig op te nemen. Ik ben er trots op dat Den Haag deze sociale keuze wél durft te maken. Bovenop de landelijke taakstelling neemt Den Haag nog eens 700 extra statushouders langdurig in de stad op en begeleidt hen bij hun integratie. Na alle angst en verschrikkingen die deze vluchtelingen hebben doorstaan kunnen zij eindelijk door met hun leven en ontstaat er weer een beetje toekomstperspectief.”

Hieronder een opiniestuk van raadslid Fatima Faïd, 15 oktober geplaatst in de Volkskrant.

Den Haag doet juist veel voor vluchteling

OPINIE- De fractievoorzitter van GroenLinks Den Haag, Inge Vianen, gaf aan zich te schamen voor de manier waarop de gemeente Den Haag omgaat met het vluchtelingenvraagstuk. De brief met de concrete plannen voor de invulling van het lokale vluchtelingenbeleid kwam voor GroenLinks niet snel genoeg.

Ik vraag me af waar deze haast en verontwaardiging vandaan komt. Wat mij betreft hebben de paar weken geduld hun vruchten afgeworpen. Nu liggen er concrete en uitgewerkte beleidsplannen waarmee de gemeente Den Haag vluchtelingen structurele hulp biedt. Nu het nodig is, komt er noodopvang voor maximaal 600 vluchtelingen. Ook gaat Den Haag de eerder aangekondigde extra statushouders opnemen.

700 extra vluchtelingen

Bovenop de landelijke taakstelling neemt Den Haag nog eens 700 vluchtelingen extra op in de stad. Deze statushouders zullen verspreid door de stad worden gehuisvest op verschillende kleinere vastgoedlocaties van de gemeente. Een grotere groep statushouders zal vanaf 1 januari 2016 waarschijnlijk een plek in het voormalige ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) aan de Anna van Hannoverstraat krijgen.

Naast de noodopvang en de huisvesting van statushouders worden er ook nog 40 alleenstaande minderjarige asielzoekers opgevangen. Zij worden op zeer korte termijn ondergebracht in een gebouw van Parnassia/ de Jutters, waar voldoende expertise in huis is om passende begeleiding te bieden. De kinderen worden hier tijdelijk gehuisvest waarna ze kunnen doorstromen naar pleeggezinnen of overgaan op begeleid wonen.

Veel gemeenten zijn bereid tijdelijke noodopvang aan vluchtelingen te bieden. Dit is hard nodig, dus het is goed dat deze initiatieven worden genomen. Maar deze noodopvang is geen zaligmakende oplossing. Vluchtelingengezinnen worden gedwongen te verhuizen van de ene naar de andere noodvoorziening, zonder te weten waar het eindstation is.

Slechte ontwikkeling

Dit rondpompen van gezinnen is vooral voor de ontwikkeling van kinderen erg slecht. Na verloop van tijd verdwijnen de vluchtelingen ook weer uit de gemeenten die nu tijdelijke noodopvang bieden.

Veel minder gemeenten zijn bereid voor een structurele oplossing te gaan en vluchtelingen permanent in hun gemeente op te nemen. Ik ben er trots op dat Den Haag deze sociale keuze wél durft te maken.

Boven op de landelijke taakstelling neemt Den Haag nog eens 700 extra statushouders langdurig in de stad op en begeleidt hen bij hun integratie. Na alle angst en verschrikkingen die deze vluchtelingen hebben doorstaan, kunnen zij eindelijk door met hun leven en ontstaat er weer een beetje toekomstperspectief. Het huisvesten van extra statushouders bevordert hiernaast ook de broodnodige doorstroom in de overvolle asielzoekerscentra.

Voor dit weldoordachte en sociale vluchtelingenbeleid hoef je jezelf toch niet te schamen?