‘Rotterdamsebaan is een Ypenburgsebaan’

De gemeenteraad heeft ingestemd met het uitvoeringsbesluit voor de Rotterdamsebaan. Fractievoorzitter Wijsmuller: “661 miljoen voor 2 minuten tijdwinst van Ypenburg naar het Centrum, wie verzint zoiets?”

De Haagse Stadspartij heeft in de gemeenteraadsvergadering voorgesteld om de Rotterdamsebaan om te dopen tot Ypenburgsebaan. Fractievoorzitter Joris Wijsmuller: “De tunnel is vooral aantrekkelijk voor automobilisten uit Ypenburg, want biedt een directe verbinding met het centrum van Den Haag. Dit betekent exclusief voor het verkeer uit Ypenburg een reistijdwinst van 2 minuten, en dat voor 661 miljoen euro!” Voor de doorstroming van het verkeer van en naar Rotterdam vormt het project juist een risico. Wijsmuller: “De minister heeft voor de subsidiebeschikking zelfs een aangepast ontwerp geëist, uit angst voor nog meer files op de A13.” De Haagse Stadspartij is een felle tegenstander van deze autoinvestering en stemde tegen het uitvoeringskrediet waar nog grote risico’s aan kleven, zie ook https://haagsestadspartij.nl/test-site-orig/index.php?action=artikel&artikel_ID=717

Motie Ypenburgsebaan

De gemeenteraad van Den Haag op 27 juni 2013 in vergadering bijeen ter bespreking van het uitvoeringsbesluit Rotterdamsebaan;
Constaterende dat
– De Rotterdamsebaan naast de Utrechtsebaan komt te liggen als tweede inprikker in de centrale zone;
– Rotterdam niet naast Utrecht ligt;
– De minister als subsidievoorwaarde een nieuw ontwerp eist waarmee moet worden aangetoond dat er geen vertraging kan ontstaan op de A13 van en naar Rotterdam;
– De Rotterdamsebaan voor het autoverkeer van en naar Ypenburg de grootste reistijdwinst oplevert;
– Modelberekeningen aantonen dat de Rotterdamsebaan leidt tot een toename van 2.250 extra autoritten per etmaal van en naar Ypenburg;
Besluit de naam Rotterdamsebaan te wijzigen in: Ypenburgsebaan.

Joris Wijsmuller

Aanleg Rotterdamsebaan bij Den Haag kan beginnen
Westonline, 28 jun 2013

De aanleg van een nieuwe grote ontsluitingsweg voor Den Haag, de Rotterdamsebaan, kan beginnen. De Haagse gemeenteraad ging donderdagavond akkoord met de aanleg van de weg, die van knooppunt Ypenburg naar de Neherkade loopt.
Het plan kon rekenen op steun van de coalitiepartijen PvdA, VVD, D66, CDA en de grootste oppositiepartij, de PVV. Maar fractieleider Jeltje van Nieuwenhoven van de PvdA maakte wel duidelijk dat de sociaal-democraten niet van harte instemmen. ‘Wij staan niet te juichen. Maar we hebben afspraken gemaakt en die zullen we nakomen’, zei zij, verwijzend naar het coalitieakkoord.

‘Veel argumenten voor aanleg’

Wethouder Peter Smit (VVD, verkeer) zei die opstelling van de grootste partij in de stad te betreuren. Want volgens hem zijn er juist wel veel argumenten voor de aanleg te vinden. Zo wordt het inkomende en uitgaande verkeer beter over de stad verdeeld.

De aanleg van de Rotterdamsebaan kost bijna 600 miljoen euro. De helft daarvan wordt door het Rijk betaald, een kwart door de gemeente Den Haag en het ander kwart door het stadsgewest Haaglanden. Hij gaat een groot deel door een tunnel: die begint in de Vlietzone en eindigt in de Binckhorst. De aanleg begint in 2014 en moet vijf jaar later klaar zijn.

‘Bereikbaarheid moet beter’

VVD en CDA zijn veel enthousiaster over het plan. ‘De economische as van Den Haag is slecht bereikbaar en dat moet beter’, aldus fractieleider Gert-Jan Bakker van het CDA. VVD’er Arjen Lakerveld: ‘Iedereen weet dat de Utrechtsebaan vaak vast staat. Die wordt straks fors ontlast.’

De kleinere oppositiepartijen delen die mening niet. ‘Absurd veel geld voor een achterhaalde oplossing voor een niet bestaand probleem’, oordeelde fractievoorzitter David Rietveld van GroenLinks. Volgens hem maken jongeren steeds minder vaak gebruik van de auto. Dus vindt hij de weg niet nodig.

Risico’s

Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij was het daarmee helemaal eens en wees ook op de risico’s. Hij vreest dat het Rijk in de toekomst terugkomt op het besluit om de helft van de financiering te betalen, omdat er nog meer moet worden bezuinigd. Maar van dat laatste is volgens wethouder Smit geen sprake. Hij zegt dat de afspraken met het Rijk keihard zijn.