Rechter kraakt Haags fietsverwijderingsbeleid

Haagse Stadspartij eist compensatie voor 10.000 gedupeerde fietsbezitters

De gemeente Den Haag is afgelopen week door de rechtbank op de vingers getikt wegens het onrechtmatig verwijderen van fietsen bij het Centraal Station. Volgens de rechtbank was het college van B&W hier niet toe bevoegd. Het Haagse gemeentebestuur treedt al geruime tijd zeer rigide op tegen het verkeerd stallen van fietsen rond Den Haag CS en HS. Een inwoner van Den Haag heeft hierop de gemeente aangeklaagd bij de Haagse rechtbank nadat ook zijn fiets was weggehaald. De rechtbank heeft hem bij uitspraak van 4 januari 2012 in het gelijk gesteld. Uit gegevens van de gemeente blijkt dat sinds 2009 al meer dan 10.000 fietsen rond CS zijn weggehaald. Nu de rechter heeft geoordeeld dat B&W de bevoegdheid mist om fietsen weg te halen, moet worden vastgesteld dat al deze fietsen illegaal zijn weggehaald. Daarbij zijn ook talloze sloten vernield, mensen gedwongen hun fiets elders af te halen, en bovendien ten onrechte administratiekosten van € 15,- per fiets in rekening gebracht. Fractievoorzitter Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij: “Alle gedupeerden dienen hun onkosten vergoed te krijgen. Als B&W fatsoenlijk optreden van de burger verwacht, dan moet B&W hierin het goede voorbeeld geven. Ook moet direct worden gestopt met het weghalen van fietsen.”

De Haagse Stadspartij heeft samen met GroenLinks, D66 en de PvdA schriftelijke vragen aan het college ingediend. De partijen spreken het college ook aan op het tekort aan goede fietsparkeerplekken bij CS (en elders). Wijsmuller: “We willen deze uitspraak gebruiken om de noodzaak hiervan te onderstrepen zodat wethouder Smit extra stappen gaat zetten.”

Voor het verhaal achter de rechtszaak, zie http://www.denhaagfietsendief.nl

Gemeente ‘steelt’ fietsen
(De Telegraaf, 10 Jan 2012)

Ambtenaren hebben jarenlang op illegale wijze fietsen verwijderd rond het Centraal
Station in Den Haag. De rechtbank heeft de gemeente op de vingers getikt, omdat de
foutgeparkeerde tweewielers zonder voorafgaande waarschuwing zijn weggehaald. Het gaat om ruim 10.000 rijwielen.

Een gedupeerde Hagenaar klaagde de gemeente onlangs aan nadat zijn fiets van de ene op de andere dag verdwenen was. En met succes, want de magistraat gaf de fietser gelijk. De gemeente moet nu een nieuw slot betalen en de administratieve kosten terugbetalen die het slachtoffer moest spenderen om zijn rijwiel terug te krijgen bij het fietsdepot op de Binckhorst.

De Haagse Stadspartij, PvdA en D66 eisen opheldering van het stadsbestuur. “Alle
sloten en administratieve boetes moeten worden terugbetaald”, vindt
fractievoorzitter Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij. “De gemeente moet per
direct stoppen met de zeer rigide controles bij de stations, zeker zolang er niet
genoeg goede plekken zijn om fietsen te stallen.”

Het is niet duidelijk of de gemeente in hoger beroep gaat tegen de uitspraak.
Wijsmuller denkt dat zo’n poging kansloos is: “In Utrecht oordeelde de rechter dat
het gewoon niet mag.”

Rechter fluit gemeente terug voor verwijderen fietsen bij stations
(AD/Haagsche Courant, 10 jan 2012)

DEN HAAG Jef Crets is een heel tevreden mens. De Hagenaar sleepte met succes de gemeente Den Haag voor de rechter, nadat deze in november 2010 een fiets van Crets bij het Centraal Station had weggesleept. De Haagse rechtbank tikte de gemeente daarvoor deze week op de vingers.

De fiets van Crets stond die 3de november netjes op slot. Maar omdat er geen plek was, kon ik ‘m niet in een fietsenrek kwijt, blikt Wösten terug. Toen ik terugkwam was m’n fiets weg. Hij bleek in het depot op de Binckhorst te staan. Voor 15 euro kon ik ‘m weer meenemen.

Wösten pikte dat niet en tekende bezwaar aan. Toen dat werd afgewezen, stapte hij naar de rechter. Die heeft mij in het gelijk gesteld. De gemeente is helemaal niet bevoegd om zomaar fietsen af te voeren naar het depot.

Naast een gevoel van tevredenheid over de uitspraak, zit er bij de Hagenaar ook woede. Het is toch van de gekke dat de gemeente jarenlang ongestraft fietsen heeft afgevoerd naar het depot. Alleen maar omdat er simpelweg te weinig fietsenrekken bij het station zijn. Ik heb berekend dat er de afgelopen twee jaar minstens 10.000 fietsen zijn weggehaald. Dat is natuurlijk schandalig.

Crets vindt het dan ook niet meer dan fatsoenlijk dat de gemeente alle eigenaren van de fietsen die zijn weggesleept financieel tegemoet komt. Ze zouden eigenlijk iedereen de 15 euro moeten teruggeven die je moet betalen om je fiets bij het depot te kunnen ophalen.

Zelf krijgt de Hagenaar ook een nieuw fietsslot van de gemeente. Althans, de rechter heeft bepaald dat de gemeente de kosten voor de aanschaf van een nieuw slot moet vergoeden. Ik krijg er 20 euro voor. Daarnaast krijgt hij een vergoeding van 106 euro voor de uren die hij aan de rechtszaak heeft moeten besteden.

De Haagse Stadspartij heeft inmiddels vragen gesteld aan het college van b en w. De partij krijgt daarbij bijval van GroenLinks, D66 en de PvdA. De partijen willen dat de gemeente de repressieve aanpak verlaat, totdat er voldoende fietsparkeerplaatsen zijn .

Den Haag teruggefloten om weghalen fietsen
(Westonline, 10 Jan 2012 )

DEN HAAG De gemeente Den Haag is door de rechtbank op de vingers getikt voor het
weghalen van verkeerd gestalde fietsen rond het Centraal Station. Een inwoner van
Den Haag had de gemeente aangeklaagd bij de Haagse rechtbank nadat zijn fiets was
weggehaald. De rechtbank heeft hem nu in het gelijk gesteld. De Haagse Stadspartij
wil compensatie voor gedupeerde fietsbezitters. Ook GroenLinks, Pvda en D66 hebben
vragen gesteld aan het College. Sinds 2009 zouden al meer dan 10.000 fietsen rond CS zijn weggehaald.

Gemeente mag fiets niet zomaar verwijderen
(VNG Magazine, 10 januari 2012)

Een fietsende Hagenaar die zijn karretje buiten bij het Centraal Station
had gestald, maar deze later verwijderd zag, heeft in zijn bezwaar bij de
rechter gelijk gekregen. De man krijgt twintig euro voor een nieuw
fietsslot.

De rechtbank ’s-Gravenhage heeft de gemeente in het ongelijk gesteld voor
haar handhavend optreden vanwege overtreding van de Algemene plaatselijke
verordening (APV). De Hagenaar zou zijn fiets verkeerd hebben gestald.
Daarop is aan zijn fiets een label aangebracht. Na vijftien minuten is
zijn slot doorgeknipt en zijn fiets weggehaald.

Na een bezwarenprocedure bij de gemeente heeft de inwoner (ook) in beroep
betoogd dat zijn fiets ten onrechte is verwijderd, dat het stalverbod niet
duidelijk is aangegeven en dat er onvoldoende stallingruimte is.

De bestuursrechter geeft aan de hand van de Gemeentewet, de APV en het
aanwijzingsbesluit aan dat van een ‘uitdrukkelijke verbodsbepaling’ geen
sprake is. Daarom was de gemeente niet bevoegd om handhavend op te treden
en heeft de Hagenaar geen overtreding gepleegd. Het bezwaar is alleen al
om die reden gegrond verklaard. De rechtbank komt dan ook niet meer toe
aan een bespreking van de inhoudelijke beroepsgronden.

Intussen heeft de Haagse Stadspartij samen met GroenLinks, D66 en de PvdA
schriftelijke vragen bij het college ingediend. De partijen willen dat ook
andere betrokken fietseigenaars over de uitspraak van de rechtbank worden
geïnformeerd en ten minste schadeloos worden gesteld voor de sloten die
zijn doorgeknipt. De Haagse Stadspartij eist compensatie voor zeker
tienduizend gedupeerde fietsbezitters. Ook moet de gemeente direct stoppen
met het verwijderen van fietsen.

De gemeente Den Haag laat in een eerste reactie weten niet van plan te
zijn haar beleid aan te passen: ‘Dat wordt als zodanig niet door de
rechter ter discussie gesteld.’ Volgens de woordvoerster gaat het vooral
om het dichten van een juridisch gat in het APV-artikel. Dat zal snel
gebeuren, want de gemeente mag nu inderdaad (even) geen fietsen meer
weghalen.

Het is niet voor het eerst dat een gemeente op de vingers wordt getikt
voor het ‘onrechtmatig’ verwijderen van fietsen. Vorig jaar stapte een
fietsster in Utrecht, wier rijwiel was losgeknipt bij het Centraal
Station, naar de rechter. Zij won de zaak en kreeg duizend euro
schadevergoeding toegewezen.

Gemeente blijft fietsen weghalen
(AD/Haagsche Courant, 11 Jan 2012)

DEN HAAG De gemeente is niet van plan het fietsenbeleid aan te passen naar
aanleiding van de uitspraak van de Haagse rechtbank dat de gemeente ten onrechte een verkeerd gestalde fiets heeft afgevoerd. De zaak was aangespannen door een boze Hagenaar wiens fiets in november 2010 is verwijderd.

Volgens de gemeente heeft de rechter het beleid niet ter discussie gesteld, maar is
er een juridisch gat in de Algemene Plaatselijke Verordening ontdekt. Het
APV-artikel zou niet voorzien in een verbodsbepaling. ,,We bestuderen nu hoe het gat
in de APV gedicht moet worden om ons beleid voort te kunnen zetten. Een eventueel
voorstel wordt voorgelegd aan de raad. We zijn dus niet voornemens het beleid aan te
passen, aldus een woordvoerder.

Fietsen die bij station Hollands Spoor, Centraal Station of op de boulevard buiten
de rekken staan, worden door de gemeente verwijderd en naar het fietsdepot gebracht.
De eigenaar kan zijn rijwiel tegen betaling van 15 euro terugkrijgen.

Gemeente laat fietsen staan
(De Telegraaf, 11 jan 2012)

Van onze Haagse redactie

DEN HAAG, woensdag

Foutgeparkeerde fietsen bij het Haagse Centraal Station en station
Hollands Spoor worden voorlopig niet weggehaald door de gemeente.

De maatregel is een gevolg van de uitspraak van de rechter, die oordeelde
onlangs dat fietsen niet zonder voorafgaande waarschuwing mogen worden
verwijderd. In totaal hebben ambtenaren sinds 2009 ruim 10.000 fietsen op
illegale wijze verwijderd. Het stadhuis spreekt over een ‘juridisch gat’.
“Juristen bekijken nu hoe we het gat kunnen dichten, tot die tijd
verwijderen we geen fietsen meer”, aldus een woordvoerster.

‘Fietsendieven’
(Den Haag Centraal, 12 jan 2012)

De gemeente Den Haag heeft van de rechter te horen gekregen dat ze
onterecht een fiets van een Hagenaar heeft verwijderd. Verschillende
partijen in de gemeenteraad en de Fietsersbond Haaglanden lezen dit
verdict als kritiek op het fietsbeleid, maar op het stadhuis denken ze
daar anders over; verkeerswethouder Peter Smit (VVD) ziet geen reden het
beleid op de schop te nemen.

Door Theodore Pronk

Ondernemer Jef Crets moest in november 2010 op het Centraal Station zijn
en parkeerde zijn nets in de Rijnstraat. “Toen was het er nog een grote
bouwput, nog erger dan nu. Ik heb rondgekeken of ik hem niet ergens anders
kwijt kon, maar in de Rijnstraat vond ik de meest redelijke plek”. Crets –
die zijn echte naam buiten de publiciteit wil houden en daarom een
pseudoniem voert – liet zijn ‘courante herenfiets met drie versnellingen’
goed op slot gezet achter, maar kon de volgende dag – toen hij terugkwam
van zijn treinreis – nergens zijn rijwiel vinden. De Hagenaar ging per
tram naar huis en kwam er daar achter dat zijn voertuig bij het Fietsdepot
op de Binckhorst voor 15 euro kon worden opgehaald. “Dat heb ik pertinent
geweigerd, ze hadden hem nooit mogen meenemen”. Strijdbaar poogde Crets
bij de Bezwarencommissie zijn gelijk te halen, die gaf hem echter nul op
het rekest. Crets legde zich er niet bij neer en stapte vervolgens naar de
rechter die hem ruim een jaar later in het gelijk heeft gesteld. “Omdat
B&W als bestuursorgaan niet bevoegd is geweest de fiets weg te halen”,
legt de Hagenaar het vonnis uit. Volgens Joris Wijsmuller,
fractievoorzitter van de Haagse Stadspartij mag het verdict niet worden
genegeerd en moet het zelfs leiden tot een regeling die iedereen die
hetzelfde is overkomen zijn geld doet terugkrijgen. Wijsmuller: “Het klopt
dat de uitspraak over een geval gaat, maar ik vind het een kwestie van
fatsoen hoe de gemeente met andere gevallen om wil gaan. De uitspraak
onderstreept de noodzaak om het nu eens allemaal gewoon goed te regelen
rond het Centraal Station”. Samen met D66, PvdA en GroenLinks heeft
Wijsmuller verkeerswethouder Smit opheldering gevraagd over het aantal
fietsen dat in de afgelopen jaren is opgehaald. Het raadslid schat dat het
er zeker 10.000 zijn geweest. “We willen voorkomen dat iedereen
afzonderlijk naar de rechter moet stappen en vinden dat er gewoon een
fatsoenlijke regeling moet komen”. Voor zijn oproep krijgt Wijsmuller
bijval van de Fietsersbond Haaglanden, die allerminst verrast is door de
uitspraak in het fiets-proces. Voorzitter Daan Goedhart: “We zagen dit al
lang aankomen. We hebben de problematiek geregeld aangekaart bij wethouder
en ambtenaren, maar de situatie bij het Centraal Station deugt nog altijd
niet”.

Hopeloos
Goedhart hekelt de ‘fietsvriendelijkheid’ van de gemeente en vindt het net
als Wijsmuller hoog tijd dat de gemeente zijn tekortkomingen in het
falende fietsbeleid erkent. “Als mensen onterecht geld is afgetroggeld,
moeten ze dat terugkrijgen. Er worden nu al jaren achtereen fietsen
weggehaald, maar als je dat moet blijven doen mag je inmiddels wel
concluderen dat het een hopeloze zaak is geworden”, aldus Goedhart. Waar
de Fietsersbond en Stadspartij de uitspraak lezen als kritiek op het
gemeentebeleid, blijkt dat het vonnis op het stadhuis anders wordt
geïnterpreteerd. Via zijn woord voerder laat VVD-wethouder Smit weten dat
de rechter niet het beleid van de gemeente ter discussie stelt en dat er
ook geen plannen zijn om dat aan te passen. Wel wordt ‘onderzocht’ hoe het
juridische gat in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) kan worden
gedicht en dat de oplossing die hier mogelijk uit voortvloeit te zijner
tijd aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. De gemeente zegt: niet van plan
te zijn tegen de uitspraak van 4 januari jongstleden in beroep te gaan.
Crets heeft ondanks winst van het fiets-proces zijn tweewieler overigens
nog altijd niet terug. “Het heeft niks met principes te maken, het gaat
ook niet alleen om mijn fiets. Ik heb gewoon mijn burgerplicht gedaan. Het
liefst zou ik zien dat wethouder Smit ‘himself’ mijn fiets terugzet op
precies dezelfde plaats waar die stond…”.

Haagse fietsers krijgen voorlopig geen compensatie
(Westonline, 18 jan 2012)

DEN HAAG – Mensen van wie hun fiets is verwijderd door de gemeente Den
Haag krijgen voorlopig geen compensatie. De Haagse Stadspartij,
GroenLinks, D66 en de PvdA wilden dit omdat de rechter onlangs oordeelde
dat de gemeente geen verkeerd gestalde fietsen mag weghalen.

Een man die op deze manier zijn fiets bij het Centraal Station was
kwijtgeraakt had de zaak aangespannen.

Geen compensatie
Maar een woordvoerder van wethouder Smit zegt dat er voorlopig geen sprake
is van compensatie. Eerst gaat de gemeente bekijken of de gemeentelijke
wetgeving ‘gerepareerd’ kan worden zodat de rechter het wegknippen van
fietsen wel toestaat. Want volgens Smit is er nog altijd sprake van
overlast in de stad door fietsen die verkeerd staan geparkeerd.

Betaling
Verwijderde fietsen kunnen tegen betaling van 15 euro weer opgehaald
worden bij een depot op bedrijventerrein Binckhorst. Sinds 2009 zouden al
meer dan 10.000 fietsen verwijderd zijn.

De fiets van Jozias van Aartsen
(Haags Nieuwsblad, 20 jan 2012)

(column J. Pasgeld)

Ik kijk naar links. Ik kijk naar rechts. Niemand te zien. Dus zie ik mijn
kans schoon en knip het slot van de fiets van de burgemeester met een
grote kniptang open. Snel spring ik erop en rijdt hem naar mijn schuurtje.
Vervolgens schrijf ik een brief naar de burgemeester: ‘Geachte mijnheer
Jozias. Uw fiets stond helaas lelijk in de weg. Ik heb hem daarom maar in
mijn schuurtje gezet. Voor 15 euro mag u hem weer komen ophalen.
Vriendelijke groet, uw dienstwillige dienaar, Julius Pasgeld. Zo. Snel een
postzegel erop en naar de brievenbus. Dan haalt hij de voigende lichting
nog net. Een week later word ik van mijn bed gelicht. Men beschuldigt mij
van ontvreemding van een rijwiel. Ontvreemding? Wat zullen we nou hebben?

Die fiets stond toch in de weg? En orde moet er zijn. Maar de rechter acht
mij schuldig. Ik word veroordeeld tot het betalen van een nieuw slot en
word bovendien gesommeerd de fiets stante pede terug te bezorgen. Het zij
zo. Recht moet er zijn. Ook al zit er een ordinair gat in de Algemene
Politieverordening. Want als die APV in orde was geweest had ik
straffeloos die fiets van Jozias in mijn schuurtje kunnen zetten. Dus denk
maar niet, dat ik nu ophou met fietsen stelen. Er is genoeg werk aan de
winkel. Zojuist ben ik erachter gekomen dat ook de fiets van wethouder
Smit lelijk in de weg staat. En reken maar dat ik geen enkele moeite zal
hebben met het doorknippen van zijn slot. Ook zie ik uit naar het stelen
van de fietsen van de leden van de gemeenteraad. Ik mag waarachtig mijn
schuurtje wel wat gaan uitbouwen. Hoeveel ieden telt de gemeenteraad en
het college bij elkaar?

Een burgemeester plus acht wethouders plus 45 raadsleden maakt bij elkaar
54 fietsen. Maal 15 euro is 810 euro. Dat is mooi meegenomen bovenop mijn
pensioentje. Daar gaat natuurlijk belasting af. Maar de aanschaf van mijn
kniptang en de kosten van de renovatie van mijn schuurtje zijn natuurlijk
wel weer aftrekbaar. En bovendien heb ik toch maar weer eventjes op een
buitengewoon constructieve wijze mijn burgerzin betoond. Want laten we
eerlijk zijn. Wat stonden die fietsen van die regenten in de weg.
Vreselijk. Vreselijk. Diefstal? Ach. Nu misschien even. Maar straks is die
APV weer dicht en dan kan ik gewoon m’n gang weer gaan.

Neemt u me niet kwalijk. Ik zit maar wat te fantaseren. Laat ik me in
godsnaam nou eens voor een keer bij de feiten houden. En die feiten zijn:
de gemeente Den Haag knipte de afgelopen jaren sloten van fietsen van
stadgenoten open en sleepte die fietsen vervolgens naar een opslagplaats
in de Binckhorst Daar konden de eigenaren hun fiets a raison van 15 euro
weer ophalen. Vorige week achtte een rechter deze gang van zaken in strijd
met de wet. Volgens waarnemers ontvreemdde de gemeente tot nog toe zeker
10.000 fietsen. De gemeente incasseerde van haar bewoners dus geheel
onterecht 15 maal 10.000 euro is 150.000 euro. Van dat geld zijn
vervolgens nergens fietsenstallingen gebouwd. Conclusie: het Haags college
van B&W zat met z’n tengels volkomen ten onrechte in de portemonnee van
z’n burgers. Is dat diefstal of niet?

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN
van de raadsleden G.H.M. Wijsmuller, H.M. Weening, J.C. Sneller en J. van Nieuwenhoven

Den Haag, 3 februari 2012

Inzake: Handhaving fietsen

De raadsleden de heren G.H.M. Wijsmuller, J.C. Sneller en de dames H.M. Weening, en J. van Nieuwenhoven hebben op 9 januari 2012 een brief met daarin zes vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 38 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.
Sinds 2001 kunnen fietsen in de omgeving van Den Haag Centraal die niet in een fietsenrek, een fietsbeugel of de bewaakte stalling zijn geplaatst ‘in het belang van het uiterlijk aanzien van de gemeente’ al na 15 minuten worden verwijderd. Ook de locaties station HS, Spuiplein en de omgeving van het Palaceplein zijn door het college hiervoor aangewezen. De betreffende fietseigenaar wordt dan geconfronteerd met een verdwenen fiets, een vernield slot, en moet veel moeite doen en 15 euro betalen om zijn of haar eigendom uit het fietsendepot in de Binckhorst terug te krijgen. Fietsen die na 13 weken niet zijn opgehaald worden zelfs vernietigd.
Het probleem van verkeerd gestalde fietsen bij Den Haag Centraal, maar ook bij andere locaties, is een gevolg van onvoldoende goed bereikbare fietsparkeerplaatsen voor met name kortparkeerders.
Het college heeft de raad beloofd om in januari met een plan te komen om dit probleem op te lossen, maar houdt desondanks nog altijd vast aan het strikte verwijderbeleid.
Echter, na de gemeente Utrecht is nu ook de gemeente Den Haag op haar vingers getikt voor het onrechtmatig verwijderen van fietsen. De rechtbank heeft bij uitspraak van 4 januari 2012 bepaald dat de gemeente Den Haag in casu het college van burgemeester en wethouders deze fietsen onrechtmatig heeft verwijderd, en het vernielde slot van de eiser dient te vergoeden. Naar aanleiding hiervan leggen wij onder verwijzing naar het betreffende artikel van het reglement van orde de volgende vragen aan het college voor.

1. Is het college bekend met voornoemde uitspraak van de rechtbank van 4 januari jl.?

Ja.

2. Is het juist dat deze uitspraak van toepassing is voor alle fietsen die op grond van artikel 5:12 van de APV zijn verwijderd? Zo nee, waarom niet?

Nee, de uitspraak heeft alleen betrekking op het verwijderen van een fiets op basis van artikel 5:12, eerste lid, van de APV. Deze bepaling heeft betrekking op verkeerd gestalde fietsen in door het college aangewezen gebieden.

3. Uit de verslagen van het fietsdepot valt op te maken dat er alleen al in de periode januari 2010 – juni 2011 zo’n 8.000 fietsen dit lot zijn ondergaan. Kan het college aangeven hoeveel fietsen er precies de afgelopen 10 jaar op onrechtmatige grond zijn verwijderd?

Indien tegen een besluit tot handhaving van een verkeerd gestalde fiets geen rechtsmiddelen zijn aangewend, zal de rechter er vanuit gaan dat het besluit rechtmatig is. Enkel ten aanzien van besluiten waartegen nog rechtsmiddelen kunnen worden aangewend, kan de rechtmatigheid van de grondslag worden betwist. Nu de bezwaartermijn ingevolge de Algemene wet bestuursrecht 6 weken bedraagt en er in de zes weken voor de uitspraak ongeveer 500 fietsen op basis van artikel 5:12, eerste lid, van de APV zijn verwijderd, kunnen maximaal 500 gevallen bij aanwending van rechtsmiddelen als onrechtmatig worden aangemerkt.

4. Wordt door de gemeente gebruik gemaakt van de mogelijkheid om tegen deze uitspraak in hoger beroep te gaan, en kunt u dit toelichten?

Nee, omdat wij van mening zijn dat de uitspraak juridisch gezien voor juist moet worden gehouden.

5. Indien wordt afgezien van hoger beroep: op welke wijze gaat het college de betrokken fietseigenaren die dit is overkomen over deze uitspraak van de rechtbank informeren en tenminste schadeloos stellen voor de vernielde sloten?

Het college is voornemens om enkel die gevallen te informeren en schadeloos te stellen waarvoor tijdig rechtsmiddelen zijn aangewend.

6. Is het college bereid om de repressieve aanpak te verlaten in ieder geval totdat er voldoende goed toegankelijke fietsparkeerplaatsen zijn met duidelijke verwijzingen en meer toezicht ten dienste van de fietser? Zo nee, waarom niet?

Nee, het college ziet in de uitspraak geen aanleiding voor een inhoudelijke beleidswijziging. De uitspraak van de rechtbank heeft namelijk enkel betrekking op de wijze waarop het verbodsartikel in de APV is geformuleerd, maar heeft geen betrekking op het gemeentelijke beleid. Het APV artikel wordt aangepast. Het college hanteert daarbij het uitgangspunt dat handhavingbesluiten aan verkeerd gestalde fietsen pas worden aangebracht nadat het aantal onbetaalde vrije stallingsplaatsen is gecheckt. De raad zal binnenkort een notitie ontvangen over de toekomstige ontwikkelingen terzake van de capaciteit voor fietsenstallingen rond CS.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,
mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen

Reacties:

1. Op 2012-01-10 13:20:54 schreef Bob Molenaar:

De hoogste tijd voor reparatiewetgeving om door kunnen gaan met de bestrijding van de Majeure Maatschappelijke Misstand: fietsers die hun rijwiel buiten de veel te kleine stallingen plaatsen!

2. Op 2012-01-11 17:02:04 schreef W.J.Kruisbergen:

Ik ben het volkomen eens met die meneer, die de rechter heb in geschakeld, en in het gelijk is gesteld door de rechter. Weet je wat ik nou niet begrijp, in de Elandstraat bij de albert heijn, waar ik geregeld boodschappen doet, met de fiets, staan van die weesfietsen, die er soms maanden staan, en die nemen allemaal ruimten voor de mensen in, die zich normaal aan de regels houden, maar die weesfietsen die er staan dat zijn gewoon gestolen fietsen, dat zijn van die knakkers die pakken een fiets om ergens naar toe te gaan. Heel nonchalant, pleuren ze dat tegen een fietsen rek aan. Ik heb verschillende keren zo,n fiets verplaats, om mijn fiets daar te plaatsen. Aan de manier hoe zo’n fiets neergezet wordt, en niet op slotstaat zeg toch wel iets over die persoon die dat flikt, het is zelfs zo dat die fiets twee fiets rekken in beslag neemt, gewoon neer gepleurd. Maar dat gebeurd ook wel op andere plekken, asosiaal en lekker een uitkering hebben, en dat wordt alleen maar erger. Ook in het openbaar vervoer, zitte ze op een stoel, en op drie legen stoelen staan tassen van een persoon, terwijl andere mensen dan moeten staan in de tram. ik heb zelfs verschillende keren ook moeten staan, omdat er tassen op de stoelen stonden, van knakker die nog niet droog zijn achter hun oren, en ze staan je nog raar aan te kijken ook. Vr gr W.Kruisbergen.

3. Op 2012-02-06 11:39:13 schreef kevin:

Vreemd dat Joris Wijsmuller spreekt over onbehoorlijk gedrag van de gemeente, ik vind het asociale gedrag van fietsers toch wel erger dan dat de gemeente door een gaatje in de APV die overal neer gegooide fietsen bij de stations weg haald.Er staan overal borden zodat je weet dat je de fiets niet buiten een stalling mag zetten en ondanks dat de fietsenflat, even een kwestie van wennen,lastig lijkt ,valt het wel mee. Je moet gewoon op tijd van huis gaan.Voorheen was het altijd een zooitje bij de ingangen van de stations, dat willen we toch niet meer terug hebben.Bovendien kan je altijd nog je fiets plaatsen in de betaalde stalling of buiten het gebied. De fietsenflat wordt goed gebruikt en er is ook nog altijd plaats.
En meneer van de fietserbond, leer de fietsers eerst maar eens dat niet de hele rijbaan van hun is en dat verkeerslichten ook voor hun gelden, dat het levensgevaarlijk is om in het donker zonder licht te rijden en ook dat zij stoppen bij een zebrapad (kijk maar eens in de Rijnstraat oversteek naar VROM,dat is pas asociaal!

4. Op 2012-10-07 08:18:46 schreef Linda van der Zwan:

Hoe staat het er nu voor voor met het wel of niet rechtmatig verwijderen van fietsen bij de stations door de gemeente? Ook mijn zoon zijn fiets is afgelopen week verwijderd. Heeft het zin om hier tegen in beroep te gaan?

5. Op 2012-10-09 08:11:32 schreef Koos:

De gemeente was door de rechter teruggefloten omdat de regels in de APV niet klopten. De APV is door de gemeente hierop aangepast, dus wanneer het nu weer bij de rechter komt gaat deze vlieger niet meer op. Kan wel zijn dat de rechter nu tot een meer principiële uitspraak komt, maar dat is onzeker en kost uithoudingsvermogen en juridische doorzettingskracht. Succes!

6. Op 2013-03-21 20:50:46 schreef Elly:

Nu doen ze het gewoon toch!!!
Mijn fiets is door de gemeente weggenomen bij het Julianaplein. Hij stond niet in een fietsbeugel want die waren vol, maar wel tussen de fietsen in de stalling.
Waarom is de gemeente toch weer begonnen met deze ‘opruimacties’? En wat kan ik hier tegen doen?

7. Op 2013-03-21 21:22:12 schreef Peter Bos:

Bezwaarschrift indienen.