Haagse Stadspartij in 2011

29 Dec 2011. Zo vlak voor de jaarwisseling is het tijd voor lijstjes en jaaroverzichten. Wat heeft de Haagse Stadspartij in 2011 gepresteerd?

 

2010 was voor de Haagse Stadspartij een erg goed jaar met zetelwinst en veel successen, maar 2011 was politiek gezien een stuk weerbarstiger. De coalitie sloot krampachtig de gelederen waardoor het voor een oppositiepartij als de Haagse Stadspartij veel lastiger werd om aansprekende successen te boeken. Het was vooral een pijnlijk jaar waarin veel bezuinigingen werden doorgevoerd op club- en buurthuizen, bibliotheken, bewonersorganisaties, jeugdbeleid, cultuur, maatschappelijke opvang, stadsboerderijen, etcetera.

Maar de Haagse Stadspartij is niet een partij die lijdzaam toeziet. Integendeel, de raadsleden Constance Bogers en Joris Wijsmuller ondernamen vele acties en soms met succes, zoals het behoud van de monumentale kastanjes aan de Koninginnegracht, het unaniem aangenomen initiatiefvoorstel ‘Den Haag geeft kinderen recht van spreken’, en een nieuw gemeenteloket voor sponsor- en fondsenwerving ter ondersteuning van maatschappelijke organisaties in deze barre tijden. Mede ook dankzij de crisis werden megalomane bouwplannen afgeblazen, zoals het door de Stadspartij fel bestreden plan voor de Binckhorst. Fractievoorzitter Wijsmuller kreeg bovendien ‘de Haagse Kei 2011’ voor zijn inzet voor de stad.

Een mooie stimulans om door te gaan, want ook 2012 beloofd een spannend jaar te worden, met onder andere de strijd om Scheveningen Haven, het nieuwe kunstenplan, de bezuinigingen op het openbaar vervoer, behoud van de bomen op de Laan van Meerdervoort en de finale besluitvorming over de geldverslindende Rotterdamsebaan. De Haagse Stadspartij zal zich in ieder geval blijven inzetten voor de menselijke maat in de stad, en wenst iedereen een heel gezond, solidair en inspirerend 2012!

Acties Bogers volgens het Raadsinformatiesysteem:

– Schriftelijke vragen Leerlingenvervoer 17 februari 2011
– Schriftelijke vragen Leerkansenprofiel Jan van Nassauschool 31 maart 2011
– Schriftelijke vragen Versnellen schuldhulpverlening 13 april 2011
– Schriftelijke vragen Voorlichting in onderwijs over homoseksualiteit 13 april 2011
– Motie Uitstellen bezuinigingen op welzijn 19 mei 2011
– Motie Behoud subsidie Unit MCI 19 mei 2011
– Motie Voorwaarden vervangende welzijnslocaties 19 mei 2011
– Motie Inzicht vervangende welzijnslocaties 19 mei 2011
– Motie Vrijwilligers en emancipatie 19 mei 2011
– Motie Welzijnsbeleid en participatieladder 19 mei 2011
– Motie Categoraal welzijnswerk 19 mei 2011
– Amendement Zorgvrijwilligers 19 mei 2011
– Amendement Creatieve sector economisch speerpunt 6 oktober 2011 (aangenomen)
– Motie Visserij in economische visie 6 oktober 2011
– Motie Natuur in economische visie 6 oktober 2011
– Amendement Participatie door Taal 6 oktober 2011
– Schriftelijke vragen Nieuwe bureaus 6 oktober 2011
– Motie Kinderopvang in krachtwijken 3 november 2011
– Motie aanpak kindermishandeling ontzien bij bezuinigingen 3 november 2011
– Motie ICLEI 3 november 2011
– Motie Marinello 3 november 2011
– Schriftelijke vragen RVS in zwembaden 8 november 2011
– Motie streefcijfers vrouwen bij gemeente 10 november 2011 (aangenomen)
– Motie Vrouwen en het vredespaleis 10 november 2011 (aangenomen)
– Schriftelijke vervolgvragen nieuwe bureaus 10 november 2011
– Motie Onderzoek ECTC 1 december 2011
– Schriftelijke vragen behoud Spoepbus 20 december 2011
– Motie Inspraak voor kinderen 22 december 2011
– Motie Kinderrechten in lesprogramma 22 december 2011
– Motie armoede en kinderen 22 december 2011

Acties Wijsmuller volgens het Raadsinformatiesysteem:

– Motie Publicatie Wabo-vergunningen 20 januari 2011 (aangenomen)
– Motie darten als speerpuntsport 20 januari 2011 (aangenomen)
– Motie opheffen financieel tekort ‘Sportief Den Haag’ 20 januari 2011
– Schriftelijke vragen Broedplaatsen Stationsbuurt en Oude Centrum 20 januari 2011
– Schriftelijke vragen Optreden politie bij studentendemo 25 januari 2011
– Motie Platanen Koninginnegracht 10 februari 2011
– Motie Groeiomstandigheden Koninginnegracht 10 februari 2011 (aangenomen)
– Motie dienstreizen B&W aan banden 10 maart 2011
– Schriftelijke vragen SXWX in Austin, Amerika 21 februari 2011
– Schriftelijke vragen HTM in Egypte 14 maart 2011
– Schriftelijke vragen Bijensterfte en gifgebruik 16 maart 2011
– Schriftelijke vragen Verkeersveiligheid fietsers in Leidschenveen 21 maart 2011
– Schriftelijke vragen Eat green at work 31 maart 2011
– Motie (financiële) ruimte voor cultuur 31 maart 2011
– Motie Nieuwe Kerktuin met rust 31 maart 2011
– Schriftelijke vragen aanschaf Nieuw trammaterieel en bezuinigingen 6 april 2011
– Motie heroverweging locatie Eurojust 14 april 2011
– Motie afkeuring handelswijze wethouder 14 april 2011
– Motie behoud (delen van) Frederikkazerne 14 april 2011
– Schriftelijke vragen Vergunningsplicht voor dierenvermaak 21 april 2011
– Schriftelijke vragen Tijdelijk beheer door antikraakorganisaties 3 mei 2011
– Schriftelijke vragen Verwijderen stickers 11 mei 2011
– Schriftelijke vragen Subsidiëring en sponsoring North Sea Regatta 13 mei 2011
– Schriftelijke vragen Lening stadsverwarming 26 mei 2011
– Motie stellingname tegen aanbesteding bus 9 juni 2011 (aangenomen)
– Motie nut en noodzaak gebruik Round Up 9 juni 2011
– Motie onafhankelijk deskundige bij bestrijding dierenoverlast 9 juni 2011
– Motie stoppen proef met meeuweneieren 9 juni 2011
– Schriftelijke vragen Kadegebruik Haagse singelgracht 17 juni 2011
– Amendement geld voor duurzaamheidscentrum 23 juni 2011
– Motie duidelijkheid aanpak duurzaamheidsambities 23 juni 2011
– Motie afvalbeleid onderdeel van klimaatbeleid 23 juni 2011
– Motie Waarborgen kwaliteit herinrichting Kanaalpark 30 juni 2011 (aangenomen)
– Amendement gemêleerd publiek evenementen 30 juni 2011 (aangenomen)
– Motie ondersteuning kleinschalige evenementen 30 juni 2011 (aangenomen)
– Motie handhaven rust in bos en op strand 30 juni 2011
– Amendement redelijk en billijk handhaven 30 juni 2011
– Motie openhouden bibliotheken 30 juni 2011
– Schriftelijke vragen Blowverbod 18 juli 2011
– Schriftelijke vragen Gebruik Round Up 11 augustus 2011
– Schriftelijke vragen Tellers groei inwoneraantal 15 augustus 2011
– Schriftelijke vragen Winkels en horeca Korte Poten 23 augustus 2011
– Schriftelijke vragen Ontwikkelingen Eurojust 25 augustus 2011
– Schriftelijke vragen Geluidsoverlast Managuahof 26 augustus 2011
– Motie minder bebouwing groen Zeeheldenkwartier 8 september 2011 (aangenomen)
– Motie Groene pleinen in Zeeheldenkwartier 8 september 2011 (aangenomen)
– Schriftelijke vragen Dakopbouwen Thomsonplein 8 september 2011
– Amendement binnentuinen Toussaintkade niet bebouwen 8 september 2011
– Amendement Tasmanstraat niet volbouwen 8 september 2011
– Amendement wachtgeldregeling raadsleden 8 september 2011 (aangenomen)
– Motie stoppen gebruik Round Up 22 september 2011
– Motie afspraken met corporaties over Round Up 22 september 2011
– Amendement sterroutes fietsen 22 september 2011 (aangenomen)
– Motie stimuleren fietsgebruik 22 september 2011
– Motie onderzoek recreatief verkeer kuststrook 22 september 2011 (aangenomen)
– Motie OV inspraak en overzicht bezuinigingen 22 september 2011 (aangenomen)
– Motie stikstofemissie inzichtelijk 22 september 2011 (aangenomen)
– Amendement prioritering OV en fiets bij uitvoering 22 september 2011
– Amendement backcasting HNM 22 september 2011
– Amendement herkomst en bestemming autovekeer 22 september 2011
– Schriftelijke vragen Volkstuinen Loolaan en Boekweitkamp 4 oktober 2011
– Schriftelijke vragen Bouwwerkzaamheden Grote Marktstraat 5 oktober 2011
– Motie Uitspraak tegen BTW op cultuur 6 oktober 2011 (aangenomen)
– Motie Uitgebreid cultuuradvies 6 oktober 2011
– Motie Alternatieven cultuurfinanciering 6 oktober 2011
– Amendement stadsdeel en wijkcultuur 6 oktober 2011 (aangenomen)
– Initiatiefvoorstel (H)eerlijk Haags (regionale voedselproductie) 16 oktober 2011
– Schriftelijke vragen Tractiestation Medemblikstraat 22 oktober 2011
– Schriftelijke vragen Achterstallig onderhoud in Binckhorst 24 oktober 2011
– Schriftelijke vragen Optreden politie bij cultuurdemo 2 november 2011
– Schriftelijke vragen Verlichting ’t Oor 2 november 2011
– Amendement tegengaan bezuinigingen gehandicaptenbeleid 3 november 2011
– Amendement tegengaan bezuinigingen maatschappelijke opvang 3 november 2011
– Amendement tegengaan bezuinigingen armoedebeleid 3 november 2011
– Motie backcasting ambities duurzaamheid 3 november 2011 (aangenomen)
– Motie kinderopvang in krachtwijken 3 november 2011
– Motie loket fondsen en sponsorwerving 3 november 2011 (aangenomen)
– Motie aanpak kindermishandeling ontzien bij bezuinigingen 3 november 2011
– Motie Haagse jazzweek 3 november 2011 (aangenomen)
– Motie Vrouwentoiletten 3 november 2011
– Motie Halte Houtkade voor P&R 3 november 2011
– Motie Matiging fietsverwijderbeleid 3 november 2011
– Motie Marinello 3 november 2011
– Motie Den Haag bij ICLEI 3 november 2011
– Motie Vegetarische maaltijdoptie in stadhuis 3 november 2011 (aangenomen)
– Motie Entree Holland Spoor 3 november 2011
– Motie Wegloophuis de Vluchthaven 3 november 2011
– Motie Projectinformatie Rotterdamsebaan 10 november 2011 (aangenomen)
– Schriftelijke vragen Nieuw trammaterieel 14 november 2011
– Schriftelijke vragen Afhaken Geste Stationsweg 23 november 2011
– Amendement garanties stadboerderijen, stadstuinen en heemtuin 1 december 2011
– Motie beheer en zorgplicht Heemtuin H.J. Bos 1 december 2011
– Motie achterstallig onderhoud stadsboerderijen 1 december 2011
– Schriftelijke vragen Standplaatsvergunning ijscokar 8 december 2011
– Amendement Vastleggen feitelijke situatie park Rijn/Schie 22 december 2011
– Amendement Schrappen ondergrondse parkeergrage Veenkade 22 december 2011
– Motie Geld voor de Binckhorst 22 december 2011 (aangenomen)
– Amendement behoud kapvergunning achtertuinen 22 december 2011 (aangenomen)