Raadselachtig gerommel met vergunningen in Scheveningen Dorp

Het beschermde interieur van een gemeentelijk monument illegaal slopen en achteraf goedkeuren, vergunningen verlenen voor de bouw van woningen zonder dat het parkeren geregeld is, parkeren toestaan op plaatsen waar dat niet kan, bewoners en de gemeenteraad verkeerd of niet informeren, er gebeuren rare dingen met vergunningen in Scheveningen Dorp heeft de Haagse Stadspartij ontdekt.

Tim de Boer en Peter Bos van de Haagse Stadspartij hebben schriftelijke vragen gesteld over de gang van zaken rond plannen voor de Badhuiskade, Marcelistraat, Vijzelstraat en Badhuisstraat in Scheveningen Dorp. Op de Badhuiskade werd het historische interieur van een 19-eeuwse villa illegaal gesloopt, voor de Badhuisstraat en Marcelistraat verleende het college vergunningen zonder dat de verplichte parkeerplaatsen waren geregeld en bij de Vijzelstraat werden de bewoners en de raad onwetend gehouden over de plannen voor een parkeerterrein.

Peter Bos: “Al deze zaken hebben zich afgespeeld binnen een straal van 500 meter op Scheveningen Dorp. Ik wil van het college weten hoe dit gestuntel met vergunningen heeft kunnen gebeuren”.

Schriftelijke vragen: Raadselachtig gehussel met vergunningen in Scheveningen Dorp
Indiener: Peter Bos

Datum: 22 juni 2021

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Voor Scheveningen Dorp zijn de afgelopen jaren een aantal omgevingsvergunningen voor bouwprojecten verstrekt die vraagtekens oproepen.

Hierover stel ik overeenkomstig artikel 30 van het Reglement van orde de volgende schriftelijke vragen:

 1. Kan de college de geschiedenis van het bouwplan voor Badhuiskade 10 uitgebreid schetsen?
 2. Klopt het dat het hier een gemeentelijk monument betreft?
 3. Het interieur is qua indeling in de oorspronkelijke toestand bewaard gebleven en bezit tal van authentieke details, volgens de redengevende omschrijving van het monument. Is dat juist?
 4. Klopt het dat de monumentale waarde niet alleen de buitenzijde betreft, maar ook het historisch interieur? Zo nee, waarom niet?
 5. De wijzigingen van het gemeentelijk monument zijn door de Welstands- en Monumentencommissie niet akkoord bevonden. Is dit juist?
 6. Het college heeft dit negatieve advies niet overgenomen en is van mening dat de uitvoering van het plan geen onaanvaardbare aantasting van de architectuur- en

cultuurhistorische waarden van het monument betekent. Kan het college aangeven waarom het zwaarwegende advies van de Welstands- en Monumentencommissie niet is gevolgd?

 1. Het pand is omgezet in zeven woningen, klopt dat? Waarom kon dat en op basis van welke regels en vergunningen?
 2. Uit de stukken en het te huur staan van een betreffende woning in het pand maak ik op dat de eigenaar de verbouwing na de afwijzing van de vergunning gewoon illegaal heeft uitgevoerd. Klopt dat? Zo ja, waarom is er toen niet ingegrepen?
 3. Wanneer is de mededeling “aanvang werkzaamheden” ontvangen? En wanneer is de mededeling “beëindiging werkzaamheden” ontvangen?
 4. Klopt het dat bij de bekendmaking van het besluit over de omgevingsvergunning de onderliggende brief en onderbouwing niet bij deze bekendmaking zijn meegestuurd en bekend gemaakt? Zo ja, waarom niet?
 5. In de beschikking lees ik dat er in eerste instantie geen advies is gevraagd aan de Welstands- en Monumentencommissie omdat het “een interne verbouwing betreft”. Klopt dat?
 6. Waarom is er bij een interne verbouwing van een gemeentelijk monument geen advies van de Welstands- en Monumentencommissie nodig?
 7. Hoe vaak heeft het college in de afgelopen drie jaar “vergeten” een dergelijk advies bij verbouwing van een monument te vragen? Hoe kan dat? En wat verandert het college om dit in de toekomst te voorkomen?
 8. Hoe vaak heeft het college in de afgelopen drie jaar afgeweken van een welstandsadvies, hetzij via een bezwaarprocedure, of direct?
 9. Wat waren per geval de redenen om dat te doen?
 10. Is het college het met mij eens dat gemeentelijke monumenten, beschermde stadsgezichten en rijksmonumenten meer en betere bescherming verdienen? Zo nee, waarom niet?
 11. Waarom is bij de publicatie van de in heroverweging verleende vergunning op overheid.nl de beschikking niet te zien?
 12. Op Wooncompany.nl staat een appartement op dit adres te huur van 25m2 voor €950,- en dan ook nog voor maximaal 6 maanden. En ook een appartement van 40m2 voor €1150,- voor maximaal twee jaar. Hoe kan het dat dit soort woekerprijzen met flexhuur mogelijk zijn in Den Haag?
 13. Eén van de oorspronkelijke afwijzingsgronden was het feit dat er geen parkeerplaatsen waren voorzien. Uiteindelijk is er een huurovereenkomst overlegd voor 2 parkeerplaatsen voor 120 maanden in de omgeving. Is er achteraf nog controle of deze parkeerplaatsen daadwerkelijk worden gebruikt door de bewoners? Zo nee, waarom niet?
 14. De overlegde huurovereenkomst heeft slechts betrekking op 2 van de 4 benodigde parkeerplaatsen. Is er ook een huurovereenkomst meegestuurd voor de andere 2 parkeerplaatsen? Zo ja, waarom is deze niet bijgevoegd? Zo nee, waarom niet?
 15. Legt de gemeente vast dat deze adressen al vergeven zijn als parkeercompensatie zodat zij niet nog een keer te gebruiken zijn?
 16. Hoe voorkomt de gemeente dubbel gebruik van deze parkeerplaatsen?
 17. Hoe wordt bij een onbebouwde parkeerplaats gecontroleerd of deze zowel bestemmingsplan-technisch als technisch geschikt is als parkeerplaats?
 18. Voor het bouwplan Badhuisstraat 51, 53, 55, 57 en 65 is een vergunning verleend waarbij het parkeren op de naastgelegen kavel is geregeld, die zou zijn aangekocht. Is dit juist? Zo nee, waarom niet?
 19. Wordt deze parkeeroplossing ook daadwerkelijk gerealiseerd? Zo nee, waarom niet?
 20. Ook het bouwplan voor Marcelistraat 73 was in eerste instantie geweigerd vanwege het niet voldoen aan de parkeernorm. Is dit juist? Zo nee, waarom niet?
 21. Het ging om een bouwplan voor 4 eengezinswoningen ter plaatse van de te slopen woning met kantoor-/bedrijfsruimte. De parkeerbehoefte is 5,6 = afgerond 6 parkeerplaatsen. De parkeerdruk in de omgeving is hoger dan 80%, waardoor, nu de parkeerdruk met meer dan drie parkeerplaatsen toeneemt, parkeren op de openbare straat niet wordt toegestaan. Er zullen 6 parkeerplaatsen op eigen terrein gerealiseerd moeten worden of in de directe omgeving langdurig gehuurd moeten worden. Is dit juist?
 22. Door de nieuwbouw op deze plek vervallen er twee inritten waardoor er twee nieuwe parkeerplaatsen op straat ontstaan. Waarom worden deze nieuwe parkeerplaatsen niet meegenomen en gesaldeerd in de berekening van de parkeereis?
 23. Bij besluit van 16 november 2018 heeft het college de vergunning voor de Marcelistraat geweigerd vanwege het ontbreken van de benodigde parkeerplaatsen. Op 30 november 2018 is tegen dit besluit een bezwaarschrift ingediend door de initiatiefnemer en op 5 december 2018 is door de bezwaarmaker een email gestuurd waarin is aangegeven dat aan de Vijzelstraat 75 alsnog een locatie is gevonden voor de benodigde parkeerplaatsen. Op 22 januari 2019 beslist het college om deze reden positief op het bezwaarschrift. Is dit juist? Zo nee, waarom niet?
 24. Met de mail van 5 december 2018 heeft de aanvrager van de vergunning in feite een wijziging aangebracht in het plan en in de aanvraag, waardoor de belangen van omwonenden van Vijzelstraat 75 in het geding zijn gekomen. Deze wijziging is echter nooit gepubliceerd en ook is de beslissing op bezwaar nooit gepubliceerd, zodat de omwonenden van Vijzelstraat 75 geen bezwaar hebben kunnen maken tegen de in heroverweging verleende vergunning. Hoe kan deze juridische misser worden hersteld zodat de omwonenden van Vijzelstraat 75 alsnog hun recht op hoor en wederhoor en bezwaar kunnen laten gelden?
 25. In de mail van 5 december 2018 wordt gesproken over de aankoop van de locatie Vijzelstraat 75 met zes parkeerplaatsen. Het college heeft dit beoordeeld en geconcludeerd dat met deze oplossing voldaan wordt aan de parkeereis en is daarom alsnog akkoord gegaan met het bouwplan voor de Marcelistraat. Parkeren is echter op basis van het bestemmingsplan niet toegestaan op de locatie Vijzelstraat 75. Hoe kan het dat het college deze blunder heeft gemaakt?
 26. De omgevingsvergunning voor de Marcelistraat 73 is inmiddels onherroepelijk, terwijl er geen parkeeroplossing is. Hoe gaat het college voorkomen dat er toch gebouwd en gewoond gaat worden op de Marcelistraat 73?
 27. De mail dat de locatie Vijzelstraat 75 was aangekocht tbv parkeerplaatsen bereikte het college op 5 december 2018. Tijdens de raad van 20 december 2018 reageerde het college als volgt op de motie “Mogelijk maken tuinen op binnenterrein Vijzelstraat”:

Ik heb in de commissievergadering aangegeven dat een motie met een strekking zoals de heer Groenewold voorlas een steun in de rug is om met de eigenaar van de grond en de omwonenden te kijken of we inderdaad die groene bestemming aan het perceel kunnen geven. Het college kan met deze motie prima uit de voeten.

Hoe kan het dat het college in de raad niet gemeld heeft dat het binnenterrein al in beeld was als parkeerterrein (cq. al verkocht was)?

 1. Het wordt nog gekker, want op 22 januari 2019 beslist het college positief op het bezwaarschrift over de Marcelistraat vanwege de gevonden parkeeroplossing op het binnenterrein achter Vijzelstraat 75. Dit terwijl er een aangenomen motie lag die het college opriep “om over dit binnenterrein in gesprek te gaan met de aanvrager van de omgevingsvergunning en kenbaar te maken dat de gemeenteraad graag ziet dat bewoners de mogelijkheid krijgen de grond te kopen voor tuinuitbreiding en de aanvrager van de vergunning en bewoners met elkaar in contact te brengen om dit mogelijk te maken.” Hoe kan het gebeuren dat het college goedkeurt dat het binnenterrein als parkeerterrein wordt gebruikt, terwijl er een motie ligt voor een groen binnenterrein?
 2. Als klap op de vuurpijl verzwijgt het college op 9 april 2019 bij de afdoening van de motie dat het akkoord is gegaan met het parkeren op het binnenterrein tbv het bouwplan in de Marcelistraat. Hoe is dit toch in hemelsnaam mogelijk?
 3. Kan het college uitleggen hoe het kan dat binnen een klein gedeelte van Scheveningen (binnen 500 meter) en binnen een en dezelfde ambtelijke afdeling van de gemeente dit soort stompzinnige fouten worden begaan?
 4. Is het college bereid om dit diepgaand te onderzoeken? Zo nee, waarom niet?
 5. In antwoord op schriftelijke vragen (RIS306589) meldde het college dat de eigenaar van het binnenterrein van Vijzelstraat 75 het naastgelegen perceel, dat in eigendom is van de gemeente, leeg had getrokken en bestraat. Onderzocht zou worden of via de bestuursrechtelijke weg dan wel privaatrechtelijke weg de eigenaar gesommeerd gaat worden om dit perceel in de oorspronkelijke staat terug te brengen. Wat is hier de stand van zaken?
 6. Ook was sprake van het zonder vergunning kappen van een boom. Het college zou onderzoeken of opgetreden kon worden. Wat is daarvan de stand van zaken?

Peter Bos
Haagse Stadspartij

Reageer

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.