Afgelopen donderdag 2 november  is een motie van de Haagse Stadspartij aangenomen waarin het college wordt gevraagd om in overleg met de wijk bij de herinrichting van Plein 1813 ook te kijken naar de mogelijkheden om Plein 1813 te vergroenen.

Bij de inventarisatie voor de wijkaanpak hebben de bewoners van Archipel Willemspark eerder aangegeven dat zij Plein 1813 een stenig plein vinden en dat wat hen betreft het plein groener mag worden. Dit plan bleek niet te zijn meegenomen in de de wijkaanpak, volgens de wethouder omdat er geen budget voor was. In de aangenomen motie wordt deze vergroening nu toch meegenomen bij de herinrichting van Plein 1813 die plaats vindt wanneer de rails van lijn 1 vervangen wordt. Er gaan dus flink wat stenen uit en er komt groen voor terug!

De Haagse Stadspartij is van mening dat er constant aandacht moet zijn voor het klimaatbestendig maken van onze stad. Dat betekent ook dat op locaties waar onnodige stenen liggen deze vervangen moeten worden door groen.