Haagse Stadspartij: Fors inzetten tegen seksueel wangedrag

De Haagse Stadspartij wil dat de gemeente fors inzet op de bestrijding van seksueel wangedrag in onze stad. De recente #MeToo campagne en de cijfers uit diverse onderzoeken laten zien dat seksuele intimidatie, seksueel geweld en seksueel misbruik een groot probleem zijn in onze samenleving. De Haagse Stadspartij heeft donderdag 2 november tijdens de raadsvergadering twee moties ingediend: motie ‘aanstellen ombudsvrouw’ en motie ‘campagneweek tegen seksueel wangedrag’.

Raadslid Fatima Faïd: ‘Meer dan de helft van de vrouwen heeft wel eens grensoverschrijdend seksueel gedrag meegemaakt. De gemeente heeft een belangrijke taak om te voorkomen dat inwoners van onze stad slachtoffer of dader worden van seksueel wangedrag’.

De Haagse Stadspartij pleit voor een centraal meldpunt waar een ‘ombudsvrouw’ klachten omtrent seksueel wangedrag in onze stad verzamelt. Tevens kan zij slachtoffers helpen bij het vinden van de juiste juridische en emotionele ondersteuning.
Daarnaast wil de Haagse Stadspartij dat de gemeente een campagneweek tegen seksueel wangedrag lanceert om de oorzaken van seksueel wangedrag te bespreken.

Raadslid Fatima Faïd: ‘Door de #MeToo campagne is er geen weg terug meer. Nu doorpakken met de noodzakelijke maatregelen als een ombudsvrouw en een campagneweek om deze problematiek daadwerkelijk aan te pakken.

De cijfers
Uit cijfers blijkt dat 31% van de vrouwen en 11% van de mannen in Nederland tussen de 15 en 24 jaar ooit slachtoffer is geweest van seksueel geweld.
Dat 52,7 % van de vrouwen en 28,9% van de mannen in Nederland minstens één vorm van seksueel grensoverschrijdend gedrag heeft meegemaakt.

Uit de pers
AD Haagsche Courant, 25 oktober 2017
Omroep West, 2 november 2017

Laatste update
Helaas hebben de twee moties het niet gehaald, zie onderstaande foto’s.