rolstoel

Maak Den Haag toegankelijk voor alle Hagenaars !

Hagenaars met een beperking stuiten in Den Haag nog steeds op veel problemen. Stoepen en straten zijn onverwachts opgebroken, fietsen moeten soms honderden meters van de bestemming geparkeerd worden en bij het Zuiderstrand theater zijn geen invalide parkeerplaatsen. De Haagse Stadspartij kreeg hierover vragen van bezorgde Hagenaars en stelde het college schriftelijke vragen. Zij willen dat alle wegopbrekingen beter zichtbaar zijn op een kaartje op de gemeentelijke site zodat Hagenaars met een beperking niet onderweg voor verrassingen komen te staan. “Er zouden veilige plaatjes verstrekt moeten worden aan fietsers met een beperking welke goed zichtbaar aan de fiets bevestigd kunnen worden,” zegt Gerwin van Vulpen van de Haagse Stadspartij “fietsen met deze kaartjes kunnen korte tijd gestald worden waar anderen fietsen niet mogen staan”. Zo kunnen Hagenaars met een beperking hun fiets dichtbij hun bestemming kwijt, zoals bijvoorbeeld een winkel in de Grote Marktstraat. Gerwin van Vulpen “Den Haag moet toegankelijk worden voor alle Hagenaars!”

Inzake: Maak Den Haag toegankelijk voor alle Hagenaars!
Het raadslid de heer Van Vulpen heeft op 19 februari 2015 een brief met daarin drie vragen aan de
voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden
van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Hagenaars met een beperking stuiten in Den Haag nog steeds op veel problemen. Stoepen en straten
zijn onverwachts opgebroken, fietsen moeten honderden meters van de bestemming geparkeerd
worden en bij het Zuiderstrand theater zijn geen invalide parkeerplaatsen
De Haagse Stadspartij vindt dat Den Haag voor iedereen toegankelijk moet zijn en legt daarom ,
onder verwijzing naar artikel 30 van het reglement van orde, het college de volgende vragen voor.
Bij het Zuiderstrandtheater zijn nog geen invalide parkeerplaatsen aanwezig.

1. Worden er speciale parkeerplaatsen voor invaliden aangelegd bij het Zuiderstrandtheater? Zo ja,
wanneer zullen deze er komen en hoeveel zullen er komen? Zo nee, waarom niet?

Op het parkeerterrein bij het Zuiderstrandtheater zijn acht parkeerplekken voor gehandicapten
aangelegd. Deze zijn langs de centrale looproute gelegen ter hoogte van de bushalte.
Er zijn landen die fietsers met een beperking een kaartje/plaatje verstrekken dat veilig, goed zichtbaar
stevig op de fiets kan worden bevestigd. Dit kaartje/plaatje geeft het recht de fiets korte tijd ergens
neer te zetten waar normaal gesproken geen fietsen gestald mogen worden.

2. Ziet het college de mogelijkheid om ook een dergelijk plaatje in Den Haag in te voeren zodat
mensen die niet kunnen lopen maar wel fietsen hun fiets dichtbij de plaats van bestemming kunnen
stallen zoals bijvoorbeeld in de Grote Marktstraat? Zo nee, waarom niet?

Nee, het college vindt het niet nodig om een gehandicaptenkaart voor fietsers in te voeren. Het is bijna
overal in Den Haag mogelijk om de fiets dichtbij de bestemming te parkeren. Waar verboden voor het
stallen van fietsen gelden, zijn op zeer korte afstanden (bewaakte) gratis stallingen voorhanden
Voorts is het voor gehandicapten of mensen die slecht ter been zijn mogelijk om bij diverse stallingen
van Biesieklette tegen een beperkte vergoeding van €1,00 een rolstoel te lenen. Dit kan bij de
stallingen Buitenhof, Driehoekjes, Grote Markt en Spuiplein.
Op www.denhaag.nl is een kaartje met wegwerkzaamheden te consulteren. Dit kaartje toont echter
alleen de gemeentelijke grote wegopbrekingen en geen kleinere en particuliere wegopbrekingen zodat
Hagenaars met een beperking niet van te voren kunnen kijken wat voor hen de beste route is en waar
zij moeilijkheden kunnen verwachten.

3. Is het college bereid te onderzoeken of voortaan alle wegopbrekingen getoond kunnen worden op
het kaartje van denhaag.nl? Zo nee, waarom niet?

Ja, de gemeente is bereid te onderzoeken of het haalbaar is de gegevens van werken die bij de
gemeente bekend zijn digitaal te ontsluiten via de website www.denhaag.nl.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,
mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen