College gaat in overleg met Ypenburg over helihaven

De Haagse Stadspartij is blij dat wethouder Klein heeft toegezegd dat hij een informatieavond gaat organiseren over de helihaven in Ypenburg. Het college is bereid om voor vijf jaar een ontheffing van het bestemmingsplan in behandeling te nemen en te verlenen. Raadslid Peter Bos: “Wij zijn kritisch over een helihaven en hebben nog vragen. Belangrijk is dat er draagvlak is voor het plan en bewoners en het milieu geen overmatige overlast ondervinden.”

De Haagse Stadspartij stelde in november schriftelijke vragen om opheldering te vragen over de plannen voor een helihaven. Peter Bos: “Het blijkt dat het vorige college met Heliplan al een huurkontrakt heeft afgesloten tot 2018 met mogelijkheid tot verlenging. Op mijn verzoek komt er straks een evaluatie om te voorkomen dat het huidige huurkontract in 2018 automatisch wordt verlengd”. Behalve de gemeente zal ook de provincie nog de nodige stappen moeten zetten voordat alles geregeld is. Het bericht in de AD/Haagsche Courant hieronder slaat de plank mis. Peter Bos: “Ik ben niet verbolgen en we zijn inmiddels goed geïnformeerd door de wethouder”.

Helikopters zijn welkom
AD/Haagsche Courant, 18 feb 2015

Haags stadsbestuur achter vluchthaven op Ypenburg

DEN HAAG Ondanks massaal verzet van omwonenden werkt het stadsbestuur volop mee aan een nieuwe helikopterhaven op Ypenburg. De grond is zelfs al voor vijf jaar verhuurd.

LEX DE JONGE

GroenLinks wil snel een debat en de Haagse Stadspartij wil een nadere brief van de wethouder. Beide partijen, oppositie en coalitie, zijn geschrokken van een ’toelichting’ op raadsvragen die het stadsbestuur gistermiddag naar de gemeenteraad stuurde. Daarin staat dat de gemeente al
in 2012 grond aan de Spoorlaan op Ypenburg voor een periode van vijf jaar heeft verhuurd aan het bedrijf Heliplan, dat er een helihaven wil exploiteren. Uit de toelichting blijkt bovendien dat de onderneming dankzij provinciale ontheffingen al geregeld helikopters op het zogeheten Gavi-terrein heeft laten opstijgen en landen.

Peter Bos van de Haagse Stadspartij is er verbolgen over dat het stadsbestuur de gemeenteraad op dit zeer gevoelige dossier niet heeft ingelicht. “De afspraak was duidelijk. De gemeente zou op zoek gaan naar een goede locatie voor een helikopterplatform en de gemeenteraad daarvan op de hoogte houden. Dat is dus niet gebeurd:’ Ook GroenLinks wil opheldering. Raadslid Vianen: “Het college heeft iets uit te leggen. “De komst van een helikopterhaven op Ypenburg is een gevoelige zaak. Eerdere plannen leidden tot grote commotie en massaal verzet. Bij omwonenden, maar ook in de politiek en bij omliggende gemeenten. Uiteindelijk kwam de helihaven van het bedrijf Helinet er niet. Ook nu is de tegenstand groot. Bij de provincie Zuid-Holland tekenden bijna 400 mensen bezwaar aan tegen een vergunning: Maar het stadsbestuur van Den Haag is dus een voorstander van de helihaven. ‘Een goede bereikbaarheid per helikopter hoort bij het internationale profiel van Den Haag’ schrijft het college. Ook benadrukt het stadsbestuur dat het aantal vluchten beperkt blijft, er niet dicht over de bebouwing wordt gevlogen en dat het materiaal licht is en veel minder geluid produceert dan bijvoorbeeld politie- en traumahelikopters.Een eerdere poging van het bedrijf Helinet om op Ypenburg een helikopterhaven te beginnen leidde nog tot enorme commotie.